Aktuality

Respirátory a roušky v MŠ

zveřejněno dne: 31. 8. 2021

Vážení rodiče,

připomínáme, že ve školce i nadále platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95).

Děti, které nezahájily povinnou školní docházku, nemusí na žádném místě nosit roušku, ani respirátor. Respirátor nemusí nosit pedagogičtí pracovníci při vykonávání přímé pedagogické činnosti v MŠ.  

S ohledem na toto opatření prosíme, abyste svůj pobyt ve školce omezili na nezbytně nutnou dobu.

Děkujeme za respektování těchto pravidel. 


Seznam dětí ve třídách pro školní rok 2021/2022

zveřejněno dne 30. 8. 2021

Vážení rodiče, 

seznam dětí dle rozdělení do tříd pro školní rok 2021/2022:

1. třída - Ježečci (paní učitelky Bc. Veronika Hojná, Michaela Kačerová Šorfová, Iveta Jůzová)

2. třída - Želvičky (paní učitelky Světla Štěpánková, Iveta Jůzová)

3. třída - Dráčci (paní učitelky Mgr. Jarmila Adamcová, Iveta Jůzová)


Těšíme se na Vás ve středu 1. 9. 2021

Kolektiv MŠ Slatina


Obědy v případě nepřítomnosti dítěte

aktualizace dne 30. 8. 2021

Vážení rodiče,

v případě nepřítomnosti vašeho dítěte v mateřské škole je VŽDY nutné odhlášení stravy přes portál strava.cz s vašimi přihlašovacími údaji.

Odhlašování stravy je ZCELA ve vaší kompetenci.

V případě nepřítomnosti dítěte si první den můžete do MŠ přijít pro neodhlášený oběd. Do MŠ Slatina od 11:20 do 11:45 hod. Po předchozí dohodě do MŠ Třebechovická od 11:00 do 11:30 hod.  

Děkujeme.

Neaktuální

Školné za červenec a srpen

zveřejněno dne 4. 6. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

za měsíce červenec a srpen rozhodl ředitel školy o snížení platby za školné na 300 Kč za každý měsíc. Pokud provádíte platbu trvalým příkazem, bude Vám odečtena pouze tato částka. 

V případě potřeby kontaktujte ředitele MŠ.

Vedení školy


Přerušený provoz mateřských škol, zřizovaných statutárním městem - LÉTO 2021

zveřejněno dne 28. 5. 2021

Vážení zákonní zástupci,

MŠ Třebechovická a MŠ Slatina budou uzavřeny v termínu 5. 7. 2021 až 8. 8. 2021. 

Informace o přerušení provozu naleznete zde a na stránkách MMHK.

Přejeme Vám krásné prázdniny a pohodový letní čas. 

Vedení MŠ


Seznam přijatých dětí

aktualizováno dne 2. 6. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

zde naleznete seznam nově přijatých dětí pro školní rok 2021/2022. Seznam je aktuální pro obě pracoviště.


Pitný režim ve školce

zveřejněno dne 10. 5. 2021

Vážení rodiče,

z hygienických důvodů prosíme, dejte dětem do školky prázdnou, podepsanou láhev na pití.
Ve školce dětem doplníme pití a budeme si láhve nosit s sebou na zahradu.

Děkujeme


Rodičovská schůzka rodičů nově přijatých dětí

zveřejněno 19. 6. 2021

Vážení rodiče, 

rodičovská schůzka pro nově přijaté děti se bude konat v úterý 22. 6. 2021 od 16:00 pro obě školy v budově MŠ Třebechovická v 1. patře v 1. třídě Slunečnice. 

Prosíme o účast bez dětí. Účast nutná! 

Děkujeme a těšíme se na vás.


Příměstský tábor - Léto s medvědem 2021

zveřejněno dne 20. 4. 2021

Vážení rodiče, 

v přiloženém letáku naleznete informace o termínech příměstský táborů pořádaných společností Snowbear. V případě dotazů kontaktujte přímo provozovatele příměstského tábora. Přihlášku a další informace naleznete na webových stránkách organizátora


Zrakový screening ve školce

zveřejněno dne 13. 5. 2021

Ve čtvrtek 3.června 2021 od 10.00 hodin bude v naší školce probíhat preventivní vyšetření zraku dětí. Děti nově nastoupené a děti v posledním ročníku MŠ mají vyšetření zdarma, ostatní děti za úhradu 170,- Kč. 

Prosíme, v případě zájmu vyplňte "Souhlas se zrakovým screeningem" na vstupní nástěnce ve školce, a v den zrakové prevence přineste zdravotní průkaz Vašeho dítěte.

Letáček k vyšetření naleznete zde.


Informace k otevření MŠ 

zveřejněno dne 20. 4. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě mimořádného opatření se od pondělí 26. 4. 2021 ruší současný stav vzdělávání v MŠ a navrací se běžný provoz bez omezení (pro děti se ruší roušky a nebudou se testovat). Rodiče nadále po celou dobu přítomnosti ve školce mají na ústech respirátor (nebo jinou stejně účinnou ochranu dýchacích cest) a nezdržují se v prostorách školy déle než je nezbytně nutné.

Dále prosíme o desinfekci rukou okamžitě po vstupu do MŠ. Desinfekce je k dispozici hned v zádveří. 

V případě, že i nadále nebudete navštěvovat Mateřskou školu, prosíme o tuto informaci emailem mstrebechovicka@gmail.com či SMS na číslo 724 385 156. Dále prosíme o odhlášení obědů přes www.strava.cz.

Děkujeme za dosavadní perfektní spolupráci!

Těšíme se na Vás.

Kolektiv MŠ


Zápis k předškolnímu vzdělávání

zveřejněno dne 6. 4. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

v termínu 2. 5. - 16. 5. 2021 proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápis je pro obě naše školky společný a to v MŠ Třebechovická. Veškeré informace naleznete v sekci Zápis 2021/2022.

Jak to vypadá uvnitř naší školky se můžete podívat prostřednictvím virtuální prohlídky.

Kolektiv MŠ Slatina


Provoz MŠ - léto 2021

zveřejněno dne 8. 2. 2021

Vážení, rodiče, zákonní zástupci, 

na webových stránkách Magistrátu města Hradce Králové byl zveřejněný aktuální dokument "Přerušení provozu mateřských škol, zřizovaných městem Hradec Králové, v měsíci červenci a srpnu 2021". 

Veškeré informace jsou dostupné z webových stránek Magistrátu města Hradce Králové - záložka Mateřské školy


Mimořádná rodičovská schůzka

zveřejněno dne 26. 5. 2021

Vážení rodiče, 

ve čtvrtek 27. 5. 2021 od 17:45 se koná on-line rodičovská schůzka. Téma schůzky je letní provoz mateřské školy. S ohledem na omezenou kapacitu online aplikace prosíme o účast jen jednoho z rodičů, nebo zástupců dítěte. 

Schůzka proběhne přes platformu Jitsi Meet. Odkaz pro schůzku: meet.jit.si/RSSlatinaHK

Předem děkujeme za účast


Aktualizace informací Covid-19

aktualizováno dne 9. 4. 2021

Vážení rodiče, 

do záložky "Informace Covid-19" jsme přidali podrobné informace k návratu dětí do škol. Dále ve složce naleznete stručný popis, jak bude probíhat testování ve školce, informace k OČR, a další užitečné informace, nejen pro návrat dětí do školky. 

Prosíme o prostudování těchto pravidel.

Kolektiv MŠ Slatina


Zápis do 1. tříd ZŠ

aktualizováno dne 8. 4. 2021

Vážení rodiče předškoláků, 

ředitelky/ředitelé základních škol zřizovaných statutárním městem Hradec Králové vyhlašují zápis do 1. tříd základních škol. Vyhlášení  a informace k zápisu naleznete na webových stránkách magistrátu města a webových stránkách příslušných škol. 

Zde si můžete stáhnout leták o základních školách zřizovaných statutárním městem Hradec Králové. V letáku jsou uvedené stručné informace o jednotlivých základních školách, odkazy i kontakty. 


Poděkování za obrázky a práci

zveřejněno dne 30. 3. 2021

Milé děti, 

zdravíme Vás ze školky a moc Vám děkujeme za krásné obrázky a fotky, které nám spolu s rodiči posíláte. Jsme rády, že se Vám práce tak daří, a proto jsme na galerii rajče vytvořily speciální fotoalbum, kam Vaše fotografie nahráváme.

Moc děkujeme a těšíme se na další.

Vaše paní učitelky


Informační povinnost - GDPR testování

zveřejněno dne 8. 4. 2021

Vážení rodiče, 

Mateřská škola, Hradec Králové, Třebechovická 837 při plnění povinnosti zajišťovat testování dětí na přítomnost nákazy COVID-19 zpracovává osobní údaje na základě právní povinnosti, která je škole nařízena mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

Zde naleznete informace kompletní informace pro rodiče a žáky školy Mateřská škola, Hradec Králové, Třebechovická 837 o zpracování osobních údajů při povinném testování dětí na COVID-19.

Kolektiv MŠ Slatina


Otevření MŠ - Předběžné informace

aktualizováno dne 8. 4. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v pondělí 12. 4. 2021 se mateřská škola otevře pro všechny děti předškolního věku - děti, které tento rok jdou k zápisu do základní školy (tj. narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dříve). Pokud uvažujete o nástupu do MŠ, sdělte nám tuto skutečnost SMSkou na číslo 724 385 156 do pátku 9. 4. do 16.00 hodin, abychom měli možnost účelně naplánovat provoz MŠ.

Protože dne 11. 4. 2021 končí činnosti "určených škol" pro IZS - integrovaný záchranný systém, otevíráme na hlavní budově v ulici Třebechovická 837, pro obě školy současně, jednu třídu pro děti zákonných zástupců kteří pracují jako:

 • a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • b) pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • c) pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • e) příslušníci ozbrojených sil,
 • f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • g) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • h) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • ch) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Tito zákonní zástupci se musí při nástupu dítěte do mateřské školy prokázat čestným prohlášením či potvrzením od zaměstnavatele, kde pracují.

Kdo z Vás, kterých se týká výše uvedené, by měl zájem o docházku v MŠ (nepředškolní děti) musí tuto skutečnost napsat na e-mail na mstrebechovicka@gmail.com kvůli nahlášení stravy - do pátku 9. 4. 2021 do 10.00 hodin.

Pracovní doba nebude nijak omezená - Mateřská škola bude otevřena od 6.15 hodin do 16.15 hodin.

V případě dotazů, prosíme, používejte email MŠ.

Buďte opatrní a zůstaňte zdraví. Těšíme se na Vás.

Kolektiv MŠ


Prominutí úplaty za měsíc březen

zveřejněno dne 8. 4. 2021

Rozhodnutí o prominutí školného za měsíc březen 2021, z důvodu uzavření MŠ v souvislosti s COVID - 19

V souladu ustanovením § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a s vědomím Kolegia primátora Hradce Králové, rozhodl ředitel školy o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021.

Mgr. Zdeněk Švec - Ředitel mateřské školy


Informace ze školní jídelny

zveřejněno dne 9. 4. 2021

Vážení rodiče, 

děti, které chodí prezenčně do školky (povinně vzdělávané děti předškolního věku narozené do 30. 8. 2015) mají po celou dobu obědy přihlášené. Pokud nebudou docházet do školky, je nutné jim obědy přes strava.cz odhlásit (platí tedy standardní režim, jako když jsou ve školce).

Děti, které nechodí do školky (děti narozené od 1. 9. 2015 a později), mají po celou dobu obědy odhlášené.


Otevření MŠ - opatření vlády

aktualizováno dne 8. 4. 2021

Vážení rodiče,

v návaznosti na mimořádné opatření se mateřské školy od 12 4. 2021 otevírají pouze pro děti s povinným předškolním vzděláváním (tj. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) a děti s odkladem školní docházky.

Připravujeme pro Vás přesné pokyny pro návrat těchto dětí. Prosíme o trpělivost. V případě dotazů, prosíme, používejte email MŠ. 

Buďte opatrní a zůstaňte zdraví. Těšíme se na Vás.

Kolektiv MŠ


Nová záložka - Informace Covid-19

aktualizováno dne 18. 3. 2021

Vážení rodiče, 

na stránce "Informace Covid-19" naleznete veškeré důležité informace o případných opatřeních a další skutečnosti, které by měly vliv na provoz naší školky. 

Naleznete zde například informace o možnostech podpory v tomto těžkém období, jak postupovat v případě, pokud jste zákonný zástupce dítěte, které přišlo do kontaktu s osobou s prokázaným onemocněním COVID-19 apod.

Prosíme o případné prostudování těchto informací. 

Děkujeme. Kolektiv MŠ Slatina


Informace k uzavření MŠ

aktualizováno 8. 3. 2021

Vážení rodiče, 

dle nařízení vlády se od 1. 3. 2021 uzavírají mateřské školy.

Pro Vaše děti jsme připravily nabídku aktivit a činností na měsíc březen. Naleznete je v záložce "akce školy - zprávičky". Ve spodní části záložky naleznete informace, jak se připojit do interaktivního programu barevných kamínků, který školka zakoupila a je pro Vás nyní zdarma. Pokud budete mít o přístup zájem napište nám prosím na e-mail školky ms.slatina@gmail.com a my Vám zašleme přihlašovací údaje.

U předškoláků prosíme o uložení některých vypracovaných listů (vámi vybraných) a přinesení po znovuotevření do školky, jelikož je pro ně distanční výuka ze zákona povinná. Více informací naleznete v záložce s nabídkou činností. Pokud nemáte možnost si pracovní listy vytisknout, zašlete nám e-mail ( ms.slatina@gmail.com ). Rády Vám listy připravíme a domluvíme se na předání.

S ohledem na blížící se zápisy a nástup do základních škol, naleznete na stránkách třetí třídy odkaz na on-line učebnici k lepší motivaci vašich dětí k zápisu a bližší informace o možnosti vyšetření školní zralosti u PPP HK. 

Stravu budou mít všechny děti v době uzavření školky automaticky odhlášenou. 

Školné bude, po dohodě se zřizovatelem, adekvátně sníženo. 

Pokud budete mít k nastalé situaci nějaké dotazy, můžete napsat e-mail panu řediteli na adresu  mstrebechovicka@gmail.com, nebo zatelefonovat na číslo 725 718 926.

Přejeme Vám hodně zdraví. Kolektiv MŠ Slatina


UZAVŘENÍ MŠ SLATINA - opatření vlády

aktualizováno dne 8.4. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Vláda na svém jednání dne 26. 2. 2021 rozhodla, že vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci se kromě stávajících opatření ve školství od příštího týdne uzavřou také:

 • mateřské školy
 • 1. a 2. ročníky základních škol včetně přípravných stupňů
 • speciální školy (školy podle § 16 odst. 9 školského zákona)
 • praktické školy jednoleté a dvouleté

V návaznosti na toto rozhodnutí se od pondělí 1. 3. 2021 uzavírají obě školky, MŠ Třebechovická a MŠ Slatina do doby odvolání tohoto nařízení.

Více informací k tomuto nařízení bude zveřejňováno postupně, jakmile s nimi bude obeznámeno vedení MŠ. Distanční vzdělávání bude podle stejného modelu, jako při jarním uzavření MŠ. (Během příštího týdne zde na webu v záložce AKCE ŠKOLY v sekci ZPRÁVIČKY - téma, aktivity a činnosti na měsíc březen).

V případě dotazů, prosíme, používejte email MŠ. 

Buďte opatrní a zůstaňte zdraví. Těšíme se na Vás. Kolektivy MŠ


Neštovice v MŠ

aktualizováno dne 25.02.2021

Vážení rodiče, 

ve školce se objevily neštovice. Prosíme o zvýšenou kontrolu zdravotního stavu Vašich dětí. 

Děkujeme Vám. Kolektiv MŠ Slatina


Změna jídelního lístku + prosba

aktualizováno dne 22. 2. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k nepříznivé zdravotní a personální situaci v naší školní kuchyni a z důvodu potřeby zachování provozu MŠ Slatina upozorňuji, že dojde ke změně jídelního lístku dle nabídky jídel z kuchyně ZŠ Gočárova, která nám od čtvrtka až do odvolání zajišťuje stravu.

Vzhledem k této situaci prosíme rodiče dětí, kteří si mohou své ratolesti nechat doma, aby tak učinili. Situace se, bohužel, nevyvíjí v náš prospěch a jakékoli ulehčení provoznímu úseku přispěje k udržitelnosti provozu.

Děkuji za pochopení, ochotu a Vaši vstřícnost.

ředitel MŠ


Organizace rána ve školce

zveřejněno dne 5. 2. 2021

Z organizačně - provozních důvodů bude každý den do 8:15 rozdělena třída želviček nebo dráčků. Prosíme sledujte aktuální rozdělení dětí (včetně jmenného seznamu) na nástěnce tříd v přízemí školky. 

Moc vám děkujeme za pochopení. Kolektiv MŠ Slatina


Výzva k rodičovské veřejnosti

aktualizováno dne 26. 1. 2021

Níže přikládáme výzvu Magistrátu města Hradec Králové.

Další informace můžete dohledat na stránkách Magistrátu města Hradec Králové na tomto odkazu


Přerušení dodávky elektrického proudu

zveřejněno 6. 1. 2021

Vážení rodiče, 

v úterý 19. 1. 2021 se uskuteční plánované přerušení dodávky elektrického proudu a to v době od 7:30 do 11:30 hod. Tento den bude ve školce omezený provoz. V MŠ se nebude svítit a topit. 


Uzavření mateřské školy o Vánocích

zveřejněno 4.12.2020

Mateřská škola bude uzavřena ve dnech 23.12.2020 - 3.1.2021. Těšíme se na vás opět v pondělí 4.1.2021.

Kolektiv MŠ


Holínky - zimní obuv

zveřejněno 10. 11. 2020

Vážení rodiče,

prosíme, odneste dětem ze šaten gumové holínky, aby se uvolnilo místo pro zimní obuv.

Děkujeme


Prosba o spolupráci

aktualizováno dne: 25.10.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

oslovuji Vás v této podivné době s informacemi týkajícími se naší mateřské školy.

Mateřská škola, jak víte, funguje v normálním režimu. Doposud jsme se nemuseli vyrovnávat se situací, kdy by někdo z personálu MŠ Slatina, či dítě onemocnělo nemocí Covid-19. Je zřejmé, že i nás to při obrovském nárůstu případů může potkat. Zatím je nepřítomnost kolegyň pouze z preventivních důvodů.

Na dny 26. a 27. října vyhlásil pro ZŠ ministr školství p. Plaga tzv. covidové prázdniny, které po spojení s podzimními prázdninami budou na celý týden.

Mateřská škola Slatina nebude (mimo svátek) provoz přerušovat.

Počínaje dnešním dnem, alespoň do konce prázdnin, prosím proto tedy Ty z Vás, u kterých je situace možná, o přísné posouzení přítomnosti dětí v MŠ, abychom dokázali udržet otevřenou MŠ v co nejdelším časovém horizontu bez omezení.

Díky Vám a menšímu počtu dětí nebudeme zatím muset přistoupit k přísnějším opatřením (např. úplnému uzavření MŠ z personálních důvodů).

Velmi děkuji za pochopení a pomoc při zvládání nelehké situace.

Mgr. Zdeněk Švec - ředitel MŠ


Konference - Růst společně

zveřejněno 26.10.2020

Vážení rodiče, 

níže přeposíláme pozvánku na on-line konferenci Růst společně určenou pro učitele mateřských škol a rodiče, kteří se aktivně zajímají o výchovu dětí předškolního věku. Konference proběhne od 9. do 13. listopadu 2020 s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Více informací naleznete na odkazu pořadatele: rustspolecne.cz


Stravování v MŠ

zveřejněno 26.10.2020

Vážení rodiče,

z důvodu preventivního opatření je uzavřena MŠ Třebechovická a to včetně kuchyně. Stravování dětí z naší školky je zajištěno přeš náhradní školní jídelnu. 

Prosíme o Vaši pomoc. Pokud víte, že Vaše dítě nepřijde v pondělí 2.11.2020 do školky, prosíme o jeho odhlášení přes nasems.cz nebo SMS na číslo 725718934 a to nejpozději do pátku do 10:00 hodin. 

Děkujeme kolektiv MŠ Slatina


Sběr starého papíru

aktualizováno dne: 24.8.2020

Vážení rodiče,

V týdnu od 14.09. do 17.09.2020 proběhne v naší mateřské škole sběr starého papíru. Sbíráme pouze časopisy, noviny, letáky, starý papír. NIKOLI KARTON. Předem děkujeme všem, kteří se sběru zúčastní. 

Kolektiv MŠ Slatina


Rodičovská schůzka

aktualizování dne: 10.09.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

rádi bychom Vás pozvali na rodičovskou schůzku pro školní rok 2020/2021, která se koná dne 10.09.2020 od 16:45 hodin. S ohledem na soušasný vývoj protiepidemiologické situace budou shůzky realizované na třídách.

Prosíme o účast bez dětí a v rouškách. Děkujeme


Uzavření MŠ o letních prázdninách

aktualizováno dne 23.8.2020

Vážení rodiče, 

v době letních prázdnin bude MŠ Slatina uzavřena od 1. července do 26. července 2020 a od 10. srpna do 23. srpna 2020. 

Prázdninový provoz je již bez omezení, podle standardních podmínek provozu MŠ. 

Přejeme Vám i dětem krásné léto


Letní provoz 2020

aktualizováno dne: 24.6.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

v přílohách naleznete informace o termínech letního provozu mateřských škol během letních prázdnin 2020. 

Provozní doba naší školky v termínu 27. 7. - 7. 8. 2020 bude od 6:15 do 16:15 hod.

Informace k zápisu - letní provoz                     Uzavření školek léto 2020


Seznam přijatých dětí na prázdninový provoz

zveřejněno dne: 19.6.2020

zde naleznete seznam přijatých dětí na prázdninový provoz 


Výsledky zápisu

zveřejněno dne 1.6.2020

zde naleznete výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021


Informace k otevření MŠ

zveřejněno dne: 14.5.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, s postupným uvolňováním podmínek vzdělávání budou obě naše školky od 18.5.2020 otevřeny za zpřísněných podmínek. 

Otevřeno bude od 7:00 do 15:30 hodin.

Přečtěte si, prosím, podmínky provozu velmi důkladně a sami si vyhodnoťte potřebu umístění dítěte do kolektivu. Výjimky z podmínek nejsou přípustné. Přijaté budou pouze předem nahlášené děti, nahlašování je možné na tel. 724 385 156 ve tvaru: "datum nástupu, jméno dítěte".

Při prvním příchodu bude vyžadováno vyplněné Čestné prohlášení, bez něj nebude dítě do MŠ přijato.

Dokumenty:

Podmínky provozu                    Čestné prohlášení                    Informační manuál MŠMT ČR


OČR z důvodu uzavření MŠ

zveřejněno dne: 20.5.2020

Formulář žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) bude k dispozici v elektronické podobě k zaslání emailem, nebo si ho můžete vyzvednout po předchozí domluvě v kanceláři ředitele školy. Potvrzení předvyplněné žádosti je možné žádat vždy po domluvě na ředitelství mateřské školy.

K původnímu dokladu o ošetřovné je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli originál tiskopisu "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení". V tomto tiskopisu se vyplní dny, ve kterých zaměstnanec pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující vždy svému zaměstnavateli.

Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění zde, interaktivní formulář zde.


Rodičovská schůzka pro nově přijaté děti do MŠ Slatina

zveřejněno dne: 9.6.2020

se uskuteční v ÚTERÝ 23. 6. 2020 od 16:00 hod. v 1. třídě v MŠ Třebechovická.

Prosíme o účast vždy pouze jednoho zákonného zástupce dítěte.

Prosíme o účast v rouškách a bez dětí. Děkujeme.


Informace k rodičovské schůzce

zveřejněno dne: 18.6.2020

Vážení rodiče nově přijatých dětí pro školní rok 2020/2021,

prosíme, na rodičovskou schůzku si připravte číslo účtu, se kterým budete disponovat po dobu docházky vašeho dítěte do MŠ. Z důvodu včasné registrace do programu naší jídelny je zapotřebí přiřazení vašeho čísla účtu co nejdříve.

Moc děkujeme.

Vedení MŠ


Zápis do ZUŠ

aktualizováno dne 24.5.2020

ředitelé ZUŠ v Hradci Králové vyhlašují zápis pro školní rok 2020/2021. Zápis je prodloužen do 31.5.2020

Plakát zápis do ZUŠ              Plakát oborů ZUŠ Habrmanova


Dotazník pro rodiče

zveřejněno dne: 10.5.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, v souvislosti s možným otevřením našich mateřských škol prosíme o vyplnění dotazníku.

Děkujeme. Vedení MŠ


Znovu otevření mateřské školy

zveřejněno dne: 1.5.2020

Mateřská škola Slatina, Školní 85 zatím zůstává z důvodu nedostatku personálu uzavřena do odvolání. Informace k provozu MŠ Třebechovické naleznete zde


Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

zveřejněno dne: 22.4.2020

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne od 2. 5. do 16. 5. 2020 - leták.

Žádáme Vás o důkladné prostudování veškerých materiálů a těchto informací týkajících se zápisu.

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání.

Pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 byla stanovena tato kritéria.

Školský obvod (spádové ulice) určené pro naši školu nalezte zde.

Další školské obvody stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradce Králové č.2/2020 jsou uvedeny zde.

Dále máte možnost využít tzv. Elektronického ,,předzápisu". Podrobnější informace naleznete na přiloženém letáku nebo zde.

Tento ,,předzápis" slouží pouze k urychlení zpracování dat, neznamená to tedy, že je Vaše dítě na základě tohoto ,,předzápisu" přijato. Naše MŠ nenabízí možnost rezervaci času zápisu.

Pakliže nevyužijete Elektronického předzápisu, vytiskněte a následně vyplňte tyto dokumenty: 

Čestné prohlášení k očkování        Žádost k přijetí        Plná moc k zastupování

Dále postupujte viz. výše.Omezený provoz vybraných MŠ 

zveřejněno dne: 29.4.2020

Oznámení zřizovatele zákonným zástupcům o spuštění některých MŠ, zřizovaných Statutárním městem Hradec Králové. soubor