Rady pro rodiče

Co potřebují děti do školky

Seznam věcí, které potřebuje každý malý objevitel pro čas ve školce.

 • bačkorky, vhodná uzavřená obuv, nebo sandále na suchý zip (z bezpečnostních důvodů nedávejte dětem pantofle ani crossky a nedoporučujeme ani cvičky)

 • pyžamo podepsané či označené značkou dítěte (netýká se předškoláků) 

 • oblečení do třídy, lehké a praktické (abychom mohly tvořit i sportovat)

 • oblečení na pobyt venku (chodíme ven v každém počasí, objevujeme, zkoumáme a proto prosím počítejte i s pravděpodobností znečištění) 

 • kvalitní boty (šněrovací boty pomáháme zavazovat, předškolní děti se již snaží samy) 

 • v zimním období oblečení na sníh (v 1. třídě žádáme o palčáky, slabé, které se dají snadno navléci)

 • náhradní oblečení v šatně (někdy se stane nehoda, tak je dobré mít náhradní punčochové kalhoty nebo tepláky, spodní prádlo, tričko, ponožky) 

 • hrneček pro pitný režim (prosíme porcelánový, co je vhodný do myčky) 

 • pláštěnku a holínky pro deštivé počasí (deštníky jsou z bezpečnostních důvodů na vycházku zakázány a nedá se s nimi zkoumat a objevovat)

 • zástěrku na tvoření

 • oblečení, bačkory a obuv musí být podepsané nebo označené značkou dítěte


Co by děti měly umět

Dovednosti, které potřebujeme každý den ve školce a jejich zvládnutí dětem usnadní vstup do školky. 

 • Při jídle sedět u stolu
 • Jíst lžící, předškolní děti i nožem a vidličkou 
 • Pít ze skleničky a hrnečku 
 • Používat záchod - utírat si zadeček se postupně učíme ve školce i doma
 • Upozornit včas na svoji potřebu 
 • Umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku 
 • Poznat si svoje oblečení (vše musí být řádně podepsané)
 • Obouvat a zouvat bačkory i boty (boty pomáhá zavazovat paní učitelka) 
 • Zvládat chůzi po schodech (i malé děti jdou někdy na návštěvu k větším dětem)

Rodiče, některé dovednosti se budou děti učit postupně. Využijte klidné atmosféry během víkendu a nechte své děti oblékat, obouvat a veďte je k samostatnosti. Buďte trpěliví, důslední a v klidu nacvičujte, co je třeba. Nikdy dětem nevyhrožujte slovy - ve školce budeš muset.


Rady pro rodiče

Pár rad, které Vám i Vašemu dítěti pomohou lépe zvládnout velkou změnu jménem "Školka".

 • zbytečně neprodlužujte loučení (najděte si rituál, kterým se s dítětem rozloučíte - pusa, plácanec, apod.)
 • čím déle budete slibovat, že brzy přijdete, tím to bude pro dítě i pro Vás bude horší
 • se svým dítětem se rozlučte podle jeho individuálních potřeb, loučení neprodlužujte, důvěřujte paní učitelce ve třídě
 • pokud nás potkáte na vycházce, nikdy na své dítě nevolejte z důvodů bezpečnosti - dítě pak pláče, chce jít s Vámi, běží za Vámi
 • pokud dítěti slíbíte, že půjde domů po obědě, vždy svůj slib splňte, v době oběda se pokuste nevstupovat do třídy
 • jídelníček je pestrý a sestavován podle norem pro předškolní děti
 • pokud se v jídelníčku objeví jídlo, které Vaše dítě nemá rádo, i přesto o jídle mluvte s dítětem hezky, snažte se jej motivovat alespoň ochutnáním
 • denně sledujte nástěnku pro rodiče v šatně i na chodbě naproti hlavnímu vchodu, najdete zde, co děláme, na co si hrajeme, kam pojedeme, kdy bude školka uzavřena, atd.
 • sledujte výrobky dětí na nástěnkách a chvalte Vaše dítě (do každého výtvoru investujeme maximum péče a snahy)
 • máte- li nějaké pochybnosti, požadavky, obraťte se s důvěrou na paní učitelku. Pokud to nebude možné vyřešit hned, učitelka po dohodě s Vámi určí termín a způsob řešení
 • důvěřujte Vaší paní učitelce

Důležité povinnosti rodičů

Prosíme, věnujte těmto povinnostem pozornost. Jsou důležité nejen pro naši bezpečnost, ale hlavně pro bezpečnost Vašich dětí. 

 • své dítě dovedete až do třídy a osobně jej předáte učitelce, pokud je potřeba sdělte paní učitelce potřebné informace týkající se momentálního zdravotního stavu dítěte
 • vždy přivádějte dítě do školky zdravé bez léků
 • nezatajujte žádné důležité informace o dítěti
 • nedovolte dítěti nosit nebezpečné předměty do školky
 • platby za školné a stravné uhraďte každý měsíc v termínu
 • v případě, kdy dítě nepůjde do školky, odhlaste jeho stravu (tím šetříte vlastní finanční prostředky) a dítě omluvte
 • ze školky dítě může vyzvednout pouze pověřená osoba
 • dítě ze školky vyzvedávejte včas
 • dodržujte Školní řád a Vnitřní řád školní jídelny

Pravidla soužití dětí v mateřské škole

Toto jsou pravidla v naší školce. S dětmi se pravidla učíme a často si je opakujeme. Prosíme, zkuste si před nástupem do školky s dětmi udělat čas a pravidla si projít. Budou je pak znát a získají tím větší jistotu v novém prostředí.

 • Jednáme spolu slušně a s respektem Dohodneme se bez hádek, žalování a ubližování. Hledáme společná řešení, pomáháme si, hezky se oslovujeme, vítáme se a loučíme s druhými, umíme se rozdělit. Chováme se k sobě slušně. 
 • Neopustíme nikdy kamaráda, když ho něco trápí. Splníme vždy, co slíbíme. Vážíme si každého, kdo nás má rád.
 • Nezapomínáme na krásná slova - promiň, děkuji, prosím, s dovolením, hezký den, mám tě rád, pojď si se mnou hrát.
 • I když má lež krátké nohy, ublíží všude, kde to jde, proto nelžeme.
 • Učíme se poslouchat, ale především naslouchat. Při rozhovoru si neskáčeme do řeči - posloucháme, co nám chce kamarád, či dospělý povědět.
 • Když potřebuji odejít ze třídy, musím to říct paní učitelce. Když potřebuji třeba odejít na WC, nebo si umýt ruce.
 • Do školky nenosíme nic nebezpečného. Nenosím do školy mince, kuličky ani nic malého na hraní. Ve školce máme hodně hraček. Můžu si s sebou vzít plyšáčka na spinkání.
 • Hluk nám škodí. Domlouváme se klidným hlasem, nekřičíme, nezpůsobujeme zbytečný hluk a křik.
 • Všechny hračky mají své místo - zacházíme s nimi šetrně. Vážíme si práce svých kamarádů - neničíme jejich výrobky a výtvory. Nekazíme hru kamarádovi, respektujeme jeho soukromí.
 • Po třídě i školce chodíme klidně - abychom sebe, nebo ostatní kamarády nezranily. Na schodech jsme opatrní, přidržujeme se zábradlí. Do nikoho nestrkáme.
 • Vím, že po nábytku se nešplhá. Na šplhání máme sportovní činnosti.
 • V šatně máme každý své místo, kam si ukládáme své věci. Udržujeme pořádek a čistotu.
 • Vodu necákáme a nestříkáme, kluzká podlaha v umývárně by nám mohla způsobit úraz. Utíráme se jen do svého ručníku.
 • Špinavé ruce si umýváme mýdlem - před jídlem, po užití WC a když potřebujeme.
 • Na procházce chodíme spolu s kamarády - neutíkám, nepřebíhám silnici, dávám pozor, abych šel společně s kamarády. Nesbírám nic ze země, netrhám kytky ani stromy, nesahám na ploty (abych nevylekal třeba pejska za plotem).
 • Pitný režim víme, že musíme dodržovat - pijeme během celého dne.
 • Každé jídlo, které máme, aspoň trochu ochutnáme. Nikdo mě do jídla nenutí. Před jídlem vždy umýváme špinavé ruce, nemluvíme s plnými ústy, za jídlo umíme poděkovat, nádobí si sami odnášíme na dané místo.
 • Chápeme, proč je pro naše tělo odpočinek důležitý. Při přípravě na odpočinek se potichu uložíme a čekáme na pohádku. Pokud nepotřebuji spát, neruším kamarády, kteří spánek potřebují. Když neusnu, počkám, až mi paní učitelka řekne, a půjdu si potichu věnovat jiným činnostem ke stolečku.