Informace pro rodiče - Covid-19

Podrobné informace k návratu dětí do škol

zveřejněno dne 9. 4. 2021

Vážení rodiče, 

zde naleznete podrobné a detailní informace k návratu dětí do školky. Prosíme o jejich prostudování.

Děkujeme a věříme, že společně se nám podaří vše zorganizovat tak, abychom zajistili dětem co nejhladší návrat do školky.


Testování v MŠ

zveřejněno dne 9. 4. 2021

Vážení rodiče,

v návaznosti na vyhlášené mimořádné opatření zveřejňujeme informace k organizaci dne a testování dětí. 

Provoz školky je od 6.15 do 16.15 hodin.

Prosíme, v "testovací dny" si ráno vyčleňte dostatek času, jak na test, tak na případné čekání na test. Nespěchejte. Jak pro Vás, tak pro dítě, je tato situace nová.

"Testovací dny" jsou pondělí a čtvrtek.  V tento den ráno přijdete spolu s dítětem do školky, projdete šatnou do školní jídelny, kde budou připravená testovací místa a paní učitelka, která vás testem provede a bude vám po celou dobu testování nápomocna. Podle pokynů uděláte spolu s dítětem test. Počkáte 15-20 minut na výsledek testu. Rodiče po celou dobu přítomnosti ve školce mají na ústech respirátor (nebo jinou stejně účinnou ochranu dýchacích cest) děti pak chirurgickou roušku (odkládají ji jen na dobu nezbytně nutnou k provedení testu). 

Při negativním testu odcházíte do šatny, kde dítě odloží roušku, přestrojí se a pokračujete standardně do třídy. 

V případě pozitivního testu, odcházíte domu s dalšími pokyny, jak postupovat dál. 

Krátké instruktážní video k tomu, jak test probíhá, naleznete na tomto odkaze. 

Testování není těžké, nebolí, trochu lechtá. 

Věříme, že děti testování v pohodě, ve spolupráci s vámi, zvládnou.


Respirátory a roušky v MŠ

aktualizováno dne: 9. 4. 2021

Vážení rodiče,

v souvislosti s vydaným novým mimořádným opatřením se od 12. dubna 2021 všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

▪ respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako škola nebo školské zařízení.  

Děti při příchodu do školky mají povinnost mít zakrytá ústa respirátorem, nebo chirurgickou roušku, kterou odkládají po negativním testu. Při výuce se na děti tato povinnost nevztahuje.

Dále prosíme o desinfekci rukou okamžitě po vstupu do MŠ. Desinfekce je k dispozici hned v zádveří.

Celé mimořádné opatření naleznete zde. Seznam aktuálních opatření zde.

Děkujeme za respektování těchto pravidel. 


OČR z důvodu uzavření školky

aktualizováno dne 9. 4. 2021

Vážení rodiče,

veškeré informace o OČR, na které máte nárok v době přerušení provozu MŠ, naleznete na stránkách www.cssz.cz nebo na odkazu Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část (cssz.cz) - MŠ potvrzení nevydává.

Pro potřeby občanů ČR byly vydány aktuální informace pro potřeby čerpání OČR. Naleznete je na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Na stránkách ČSSZ nově naleznete informace a odpovědi na nejčastější dotazy ohledně OČR a částečného otevření MŠ. 

Kolektiv MŠ Slatina


Doporučení pro rodiče, jak snížit dopady pandemie na děti

zveřejněno dne 18. 3. 2021

Současná pandemická situace ovlivňuje podmínky pro vzdělávání. Zejména pro děti různě znevýhodněné a ohrožené jsou nemožnost navštěvovat školu a dlouhodobá sociální izolace velmi rizikové. Odbor školství a odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje připravily souhrnný přehled sociálně aktivizačních služeb, které mohou rodiče v případě zájmu využít. Zmíněnou nabídku si můžete prohlédnout ZDE. Rodiče se mohou obracet o pomoc také na pedagogicko-psychologickou poradnu či speciálně pedagogická centra, která i v době pandemie fungují v běžném provozu.


Informace rodičům vytrasovaných dětí

zveřejněno dne 9. 2. 2021

Vážení rodiče, 

pokud by se stalo, že by Vás krajská hygienická stanice oslovila, že se Vaše dítě setkalo, nebo bylo v kontaktu s pozitivně testovanou osobou, níže naleznete instrukce, jak postupovat.