Informace pro rodiče - Covid-19

Výjimky z karantény

zveřejněno dne 4. 2. 2022

Od 31. 1. 2022 osobám, které:

  • nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR,
  • uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19
  • a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu,

nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti, žáky a studenty.

www.edu.cz/informace-msmt-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-ucinnosti-od-31-1-a-15-2-2022/

Pokud Vaše dítě spadá do těchto výjimek, prosíme při vytrasování o okamžité nahlášení této skutečnosti do MŠ. 

Děkujeme.


Krizové ošetřovné - informace pro rodiče

zveřejněno dne 24. 1. 2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

veškeré informace o Žádosti a podání Ošetřovného naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení

Tento formulář je nutné vyplnit vždy při karanténě (celé školky, třídy nebo jednotlivých dětí v rámci trasování) i když je vystaveno rozhodnutí o potřebě ošetřování/péče od ošetřujícího lékaře.


Karanténa a izolace od 17. 1. 2022

zveřejněno dne 21. 1. 202

Vážení rodiče, 

na tomto odkazu naleznete nová pravidla k nařizování karantény izolace v souvislosti s onemocněním covid-19 s účinností od 17. ledna 2022.

Na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí pak naleznete informace ke krizovému ošetřovnému.


Respirátory a roušky v MŠ

aktualizováno dne: 22. 11. 2021

Vážení rodiče,

i nadále v MŠ platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

▪ respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako škola nebo školské zařízení.  

Děti do zahájení povinné školní docházky tuto povinnost nemají. 

Dále prosíme o desinfekci rukou okamžitě po vstupu do MŠ. Desinfekce je k dispozici hned v zádveří.

Celé mimořádné opatření naleznete zde. Seznam aktuálních opatření zde.

Děkujeme za respektování těchto pravidel. 


Doporučení pro rodiče, jak snížit dopady pandemie na děti

zveřejněno dne 18. 3. 2021

Současná pandemická situace ovlivňuje podmínky pro vzdělávání. Zejména pro děti různě znevýhodněné a ohrožené jsou nemožnost navštěvovat školu a dlouhodobá sociální izolace velmi rizikové. Odbor školství a odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje připravily souhrnný přehled sociálně aktivizačních služeb, které mohou rodiče v případě zájmu využít. Zmíněnou nabídku si můžete prohlédnout ZDE. Rodiče se mohou obracet o pomoc také na pedagogicko-psychologickou poradnu či speciálně pedagogická centra, která i v době pandemie fungují v běžném provozu.


Informace rodičům vytrasovaných dětí

aktualizováno dne 3. 12. 2021

Vážení rodiče, 

pokud by se stalo, že by Vás krajská hygienická stanice oslovila, že se Vaše dítě setkalo, nebo bylo v kontaktu s pozitivně testovanou osobou, níže naleznete instrukce, jak postupovat.