Informace pro rodiče - Covid-19

Roušky a respirátory v MŠ

aktualizováno dne: 25. 2. 2021

Vážení rodiče,

v souvislosti s vydaným novým mimořádným opatřením se od 25. února 2021 všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

▪ respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének

a to ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení), a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Dále prosíme o desinfekci rukou okamžitě po vstupu do MŠ. Desinfekce je k dispozici hned v zádveří.

Celé mimořádné opatření naleznete zde. Seznam aktuálních opatření zde.

Děkujeme za respektování těchto pravidel. Kolektiv MŠ Slatina


Informace rodičům vytrasovaných dětí

zveřejněno dne 9. 2. 2021

Vážení rodiče, 

pokud by se stalo, že by Vás krajská hygienická stanice oslovila, že se Vaše dítě setkalo, nebo bylo v kontaktu s pozitivně testovanou osobou, níže naleznete instrukce, jak postupovat.