Aktuality

Výzva k rodičovské veřejnosti

zveřejněno dne 23.10.2020

Níže přikládáme výzvu Magistrátu města Hradec Králové.

Další informace můžete dohledat na stránkách Magistrátu města Hradec Králové na tomto odkazu


Prosba o spolupráci

zveřejněno dne: 19.10.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

oslovuji Vás v této podivné době s informacemi týkajícími se naší mateřské školy.

Mateřská škola, jak víte, funguje v normálním režimu. Doposud jsme se nemuseli vyrovnávat se situací, kdy by někdo z personálu, či dítě onemocnělo nemocí Covid-19. Doposud. Je zřejmé, že i nás to při obrovském nárůstu případů může potkat. Zatím je nepřítomnost kolegyň pouze z preventivních důvodů.

Na dny 26. a 27. října vyhlásil pro ZŠ ministr školství p. Plaga tzv. covidové prázdniny, které po spojení s podzimními prázdninami budou na celý týden.

Mateřské školy (ani ta naše) nebudou provoz přerušovat (mimo svátek). Provoz bude na obou pracovištích.

Počínaje dnešním dnem, alespoň do konce prázdnin, prosím proto tedy Ty z Vás, u kterých je situace možná, o přísné posouzení přítomnosti dětí v MŠ, abychom dokázali udržet otevřenou MŠ v co nejdelším časovém horizontu bez omezení.

Díky Vám a menšímu počtu dětí nebudeme zatím muset přistoupit k přísnějším opatřením (např. úplnému uzavření MŠ z personálních důvodů).

Velmi děkuji za pochopení a pomoc při zvládání nelehké situace.

Mgr. Zdeněk Švec

ředitel MŠ Třebechovická


Roušky v MŠ

aktualizováno dne: 22. 10. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

v souladu s mimořádným opatřením je od 10.09.2020 vstup do MŠ povolen pouze v rouškách, nebo jiných ochranných prostředcích dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor,  ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Povinnost nosit roušky se dle výjimky nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině.

Dále prosíme o desinfekci rukou okamžitě po vstupu do MŠ. Desinfekce je k dispozici hned v zádveří. 

Celé mimořádné opatření naleznete zde. Seznam aktuálních opatření zde.

Děkujeme za respektování těchto pravidel. Kolektiv MŠ Slatina


Neaktuální

Sběr starého papíru

aktualizováno dne: 24.8.2020

Vážení rodiče,

V týdnu od 14.09. do 17.09.2020 proběhne v naší mateřské škole sběr starého papíru. Sbíráme pouze časopisy, noviny, letáky, starý papír. NIKOLI KARTON. Předem děkujeme všem, kteří se sběru zúčastní. 

Kolektiv MŠ Slatina


Rodičovská schůzka

aktualizování dne: 10.09.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

rádi bychom Vás pozvali na rodičovskou schůzku pro školní rok 2020/2021, která se koná dne 10.09.2020 od 16:45 hodin. S ohledem na soušasný vývoj protiepidemiologické situace budou shůzky realizované na třídách.

Prosíme o účast bez dětí a v rouškách. Děkujeme


Uzavření MŠ o letních prázdninách

aktualizováno dne 23.8.2020

Vážení rodiče, 

v době letních prázdnin bude MŠ Slatina uzavřena od 1. července do 26. července 2020 a od 10. srpna do 23. srpna 2020. 

Prázdninový provoz je již bez omezení, podle standardních podmínek provozu MŠ. 

Přejeme Vám i dětem krásné léto


Letní provoz 2020

aktualizováno dne: 24.6.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

v přílohách naleznete informace o termínech letního provozu mateřských škol během letních prázdnin 2020. 

Provozní doba naší školky v termínu 27. 7. - 7. 8. 2020 bude od 6:15 do 16:15 hod.

Informace k zápisu - letní provoz                     Uzavření školek léto 2020


Seznam přijatých dětí na prázdninový provoz

zveřejněno dne: 19.6.2020

zde naleznete seznam přijatých dětí na prázdninový provoz 


Výsledky zápisu

zveřejněno dne 1.6.2020

zde naleznete výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021


Informace k otevření MŠ

zveřejněno dne: 14.5.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, s postupným uvolňováním podmínek vzdělávání budou obě naše školky od 18.5.2020 otevřeny za zpřísněných podmínek. 

Otevřeno bude od 7:00 do 15:30 hodin.

Přečtěte si, prosím, podmínky provozu velmi důkladně a sami si vyhodnoťte potřebu umístění dítěte do kolektivu. Výjimky z podmínek nejsou přípustné. Přijaté budou pouze předem nahlášené děti, nahlašování je možné na tel. 724 385 156 ve tvaru: "datum nástupu, jméno dítěte".

Při prvním příchodu bude vyžadováno vyplněné Čestné prohlášení, bez něj nebude dítě do MŠ přijato.

Dokumenty:

Podmínky provozu                    Čestné prohlášení                    Informační manuál MŠMT ČR


OČR z důvodu uzavření MŠ

zveřejněno dne: 20.5.2020

Formulář žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) bude k dispozici v elektronické podobě k zaslání emailem, nebo si ho můžete vyzvednout po předchozí domluvě v kanceláři ředitele školy. Potvrzení předvyplněné žádosti je možné žádat vždy po domluvě na ředitelství mateřské školy.

K původnímu dokladu o ošetřovné je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli originál tiskopisu "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení". V tomto tiskopisu se vyplní dny, ve kterých zaměstnanec pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující vždy svému zaměstnavateli.

Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.

Tiskopis k tisku a ručnímu vyplnění zde, interaktivní formulář zde.


Rodičovská schůzka pro nově přijaté děti do MŠ Slatina

zveřejněno dne: 9.6.2020

se uskuteční v ÚTERÝ 23. 6. 2020 od 16:00 hod. v 1. třídě v MŠ Třebechovická.

Prosíme o účast vždy pouze jednoho zákonného zástupce dítěte.

Prosíme o účast v rouškách a bez dětí. Děkujeme.


Informace k rodičovské schůzce

zveřejněno dne: 18.6.2020

Vážení rodiče nově přijatých dětí pro školní rok 2020/2021,

prosíme, na rodičovskou schůzku si připravte číslo účtu, se kterým budete disponovat po dobu docházky vašeho dítěte do MŠ. Z důvodu včasné registrace do programu naší jídelny je zapotřebí přiřazení vašeho čísla účtu co nejdříve.

Moc děkujeme.

Vedení MŠ


Zápis do ZUŠ

aktualizováno dne 24.5.2020

ředitelé ZUŠ v Hradci Králové vyhlašují zápis pro školní rok 2020/2021. Zápis je prodloužen do 31.5.2020

Plakát zápis do ZUŠ              Plakát oborů ZUŠ Habrmanova


Dotazník pro rodiče

zveřejněno dne: 10.5.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, v souvislosti s možným otevřením našich mateřských škol prosíme o vyplnění dotazníku.

Děkujeme. Vedení MŠ


Znovu otevření mateřské školy

zveřejněno dne: 1.5.2020

Mateřská škola Slatina, Školní 85 zatím zůstává z důvodu nedostatku personálu uzavřena do odvolání. Informace k provozu MŠ Třebechovické naleznete zde


Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

zveřejněno dne: 22.4.2020

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne od 2. 5. do 16. 5. 2020 - leták.

Žádáme Vás o důkladné prostudování veškerých materiálů a těchto informací týkajících se zápisu.

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání.

Pro přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 byla stanovena tato kritéria.

Školský obvod (spádové ulice) určené pro naši školu nalezte zde.

Další školské obvody stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradce Králové č.2/2020 jsou uvedeny zde.

Dále máte možnost využít tzv. Elektronického ,,předzápisu". Podrobnější informace naleznete na přiloženém letáku nebo zde.

Tento ,,předzápis" slouží pouze k urychlení zpracování dat, neznamená to tedy, že je Vaše dítě na základě tohoto ,,předzápisu" přijato. Naše MŠ nenabízí možnost rezervaci času zápisu.

Pakliže nevyužijete Elektronického předzápisu, vytiskněte a následně vyplňte tyto dokumenty: 

Čestné prohlášení k očkování        Žádost k přijetí        Plná moc k zastupování

Dále postupujte viz. výše.Omezený provoz vybraných MŠ 

zveřejněno dne: 29.4.2020

Oznámení zřizovatele zákonným zástupcům o spuštění některých MŠ, zřizovaných Statutárním městem Hradec Králové. soubor