Aktuality

Neštovice v MŠ

zveřejněno dne 20. 1. 2022

Vážení rodiče, 

ve školce se nám vyskytly neštovice. Prosíme o zvýšenou pozornost a kontrolu zdravotního stavu vašich dětí.

Děkujeme


Zvýšení ceny stravného od 1. 1. 2022

zveřejněno dne 16. 12. 2021

Vážení rodiče,

z důvodu růstu nákladů, spojené s nákupem potravin, jsme nuceni přistoupit k navýšení ceny stravného pro všechny strávníky školní jídelny a to od 1. 1. 2022.

Chceme i nadále dětem zajistit kvalitní suroviny na přípravu obědů a svačinek, proto je navýšení ceny nevyhnutelné.

Zvýšení stravného je nezbytné také z důvodu dodržení výživových norem pro školní stravování dle vyhlášky MŠMT o školním stravování č. 107/2005 Sb.


CENA STRAVNÉHO OD 1. 1. 2022 DLE VĚKU DÍTĚTE


Respirátory a roušky v MŠ

aktualizováno dne: 3. 1. 2022

Vážení rodiče,

připomínáme, že ve školce i nadále platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95).

Děti, které nezahájily povinnou školní docházku, nemusí na žádném místě nosit roušku, ani respirátor. Respirátor nemusí nosit neočkovaní pedagogičtí pracovníci při vykonávání přímé pedagogické činnosti v MŠ.  

S ohledem na toto opatření prosíme, abyste svůj pobyt ve školce omezili na nezbytně nutnou dobu.

Děkujeme za respektování těchto pravidel. 


Program ZŠ SNP pro předškoláky

zveřejněno dne: 27. 9. 2021

Vážení rodiče předškoláků,

ZŠ SNP otvírá kurz pro předškoláky. Jedna lekce potrvá 60 minut a bude se v ní prolínat průprava na učivo českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.

Náplň kurzu:

 • rozvoj sluchové a zrakové percepce
 • rozvoj řeči a komunikačních dovedností
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • rozvoj schopnosti soustředit se
 • uvolnění ruky a příprava na psaní
 • rozvoj matematických představ
 • příprava na výuku angličtiny v 1. třídě ( rozšíření slovní zásoby)

Cíl kurzu:

 • bezproblémový vstup do školy
 • seznámení s prostředím školy, učiteli
 • navázání kamarádských vazeb a budoucími spolužáky

Kurz se bude konat vždy v úterý od 16,00 hodin v budově ZŠ SNP. Kurz bude zahájen v úterý 15.února 2022 v 16,00 hodin a ukončen 19.dubna 2022.

Cena za 10 lekcí - 500 Kč

Přihlašovat se můžete na webových stránkách školy v sekci kroužky : www.zssnp.cz

Kontakt: Mgr. Milada Rosendorfová, telefon 605 726 936, email: rosendorfova@edu-zssnp.cz 

Platbu neprovádějte dříve, než dostanete od nás emailem či na webových stránkách začátkem února vyrozumění, že bude kurz spuštěn, což bude záviset na aktuální epidemiologické situaci.


Obědy v případě nepřítomnosti dítěte

aktualizace dne 3. 1. 2022

Vážení rodiče,

v případě nepřítomnosti vašeho dítěte v mateřské škole je VŽDY nutné odhlášení stravy přes portál strava.cz s vašimi přihlašovacími údaji.

Odhlašování stravy je ZCELA ve vaší kompetenci.

V případě nepřítomnosti dítěte si první den můžete do MŠ přijít pro neodhlášený oběd. Do MŠ Slatina od 11:20 do 11:45 hod. Po předchozí dohodě do MŠ Třebechovická od 11:00 do 11:30 hod.  

Děkujeme.


Neaktuální

Karanténa 1. třída

zveřejněno dne 13. 1. 2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k pozitivnímu záchytu v učitelském sboru jsou některé děti uvedeny do karantény. Těm, kterých se to týká, jsme ještě včera v podvečerních hodinách posílali SMS. Karanténa je do 17. 1. 2022 včetně a není nutný PCR test, pouze se pozorují možné příznaky či zhoršení zdravotního stavu. Jelikož SMS posílá automat, není v našich silách kontrolovat, zda jste je opravdu skutečně dostali. Proto se Vám za případné komplikace omlouváme a pokusíme se ještě najít jiný způsob zasílání oznámení.

Velmi si ceníme Vaší shovívavosti a děkujeme za příkladnou spolupráci.

Vedení MŠ


Snížení úplaty za prosinec 2021

zveřejněno dne 16. 12. 2021

Vážení rodiče, 

za měsíc prosinec 2021 se snižuje úplata za předškolní vzdělávání na 450 Kč.

Děkujeme a přejeme krásný adventní čas


Uzavření MŠ o Vánocích

zveřejněno dne 2. 12. 2021

Vážení rodiče, 

naše mateřská škola bude o vánočních prázdninách, od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022, uzavřena. Přejeme vám všem krásné prožití vánočních svátku a těšíme se na vás opět 3. 1. 2022

Kolektiv MŠ Slatina


Mimořádná rodičovská schůzka

zveřejněno dne 7. 12. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

prosíme o účast na důležité mimořádné on-line rodičovské schůzce, která se koná dnes, 7. 12. 2021 od 18:00 na tomto odkaze.

Pokud by odkaz nebyl funkční, použijte prosím odkaz ze stránek MŠ Třebechovické

Děkujeme vedení MŠ


ZRUŠENO - Program ZŠ Sever pro předškoláky

aktualizováno 5. 11. 2021

Vážení rodiče předškoláků,

ZŠ Sever si pro vaše děti připravila program "Výpravy s krtečkem na Sever".

Programy probíhají jednou za měsíc ve středu od 16 -17 hodin v prostorách ZŠ Sever. Děti pracují samostatně s vyučujícím v třídě. Rodiče si zatím mohou v doprovodu vedení školy prohlédnout prostory a vybavení školy, informovat se o činnosti a vzdělávacím programu.

Předpokládané termíny setkání:

 • 10. listopadu 2021: Krtek a pastelky
 • 15. prosince 2021: Krtek a Vánoce
 • 19. ledna 2022: Krtek a pohádka
 • 23. února 2022: Krtek a matematika
 • 23. dubna 2022: Krtek předškolákem

Sraz v 15:50 před hlavním vchodem ZŠ Sever.

Máte-li o tyto programy zájem, napište jméno dítěte a Vaši e-mailovou adresu do konce září 2021 pro zasílání bližších informací a termínů, na tiskopis, který je vyvěšený ve školce na nástěnce u vchodu.

Další informace budete moci (při uskutečnění programu) získat na internetových stránkách ZŠ Sever nebo na mailu ivana.mihalova@zssever.cz nebo jitka.dolezalova@zssever.cz


Schůzka rodičů

zveřejněno dne: 6. 9. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

zveme vás na rodičovskou schůzku, která proběhne ve čtvrtek 16. 9. 2021 od 16:30 v MŠ Slatina. Schůzka proběhne ve školní jídelně, poté budou následovat schůzky na třídách.

Uvítáme, když se zúčastníte bez dětí. 

Děkujeme.

Kolektiv MŠ Slatina