Aktuality

Schůzka rodičů

zveřejněno dne: 6. 9. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

zveme vás na rodičovskou schůzku, která proběhne ve čtvrtek 16. 9. 2021 od 16:30 v MŠ Slatina. Schůzka proběhne ve školní jídelně, poté budou následovat schůzky na třídách.

Uvítáme, když se zúčastníte bez dětí. 

Děkujeme.

Kolektiv MŠ Slatina


Program ZŠ Sever pro předškoláky

zveřejněno dne: 6. 9. 2021

Vážení rodiče předškoláků, 

ZŠ Sever si pro vaše děti připravila program "Výpravy s krtečkem na Sever". 

Programy probíhají jednou za měsíc ve středu od 16 -17 hodin v prostorách ZŠ Sever. Děti pracují samostatně s vyučujícím v třídě. Rodiče si zatím mohou v doprovodu vedení školy prohlédnout prostory a vybavení školy, informovat se o činnosti a vzdělávacím programu.

Předpokládané termíny setkání:

  • 10. listopadu 2021: Krtek a pastelky
  • 15. prosince 2021: Krtek a Vánoce
  • 19. ledna 2022: Krtek a pohádka
  • 23. února 2022: Krtek a matematika
  • 23. dubna 2022: Krtek předškolákem

Sraz v 15:50 před hlavním vchodem ZŠ Sever.

Máte-li o tyto programy zájem, napište jméno dítěte a Vaši e-mailovou adresu do konce září 2021 pro zasílání bližších informací a termínů, na tiskopis, který je vyvěšený ve školce na nástěnce u vchodu. 

Další informace budete moci (při uskutečnění programu) získat na internetových stránkách ZŠ Sever nebo na mailu ivana.mihalova@zssever.cz nebo jitka.dolezalova@zssever.cz


Respirátory a roušky v MŠ

zveřejněno dne: 31. 8. 2021

Vážení rodiče,

připomínáme, že ve školce i nadále platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95).

Děti, které nezahájily povinnou školní docházku, nemusí na žádném místě nosit roušku, ani respirátor. Respirátor nemusí nosit pedagogičtí pracovníci při vykonávání přímé pedagogické činnosti v MŠ.  

S ohledem na toto opatření prosíme, abyste svůj pobyt ve školce omezili na nezbytně nutnou dobu.

Děkujeme za respektování těchto pravidel. 


Seznam dětí ve třídách pro školní rok 2021/2022

zveřejněno dne 30. 8. 2021

Vážení rodiče, 

seznam dětí dle rozdělení do tříd pro školní rok 2021/2022:

1. třída - Ježečci (paní učitelky Bc. Veronika Hojná, Michaela Kačerová Šorfová, Iveta Jůzová)

2. třída - Želvičky (paní učitelky Světla Štěpánková, Iveta Jůzová)

3. třída - Dráčci (paní učitelky Mgr. Jarmila Adamcová, Iveta Jůzová)


Těšíme se na Vás ve středu 1. 9. 2021

Kolektiv MŠ Slatina


Obědy v případě nepřítomnosti dítěte

aktualizace dne 30. 8. 2021

Vážení rodiče,

v případě nepřítomnosti vašeho dítěte v mateřské škole je VŽDY nutné odhlášení stravy přes portál strava.cz s vašimi přihlašovacími údaji.

Odhlašování stravy je ZCELA ve vaší kompetenci.

V případě nepřítomnosti dítěte si první den můžete do MŠ přijít pro neodhlášený oběd. Do MŠ Slatina od 11:20 do 11:45 hod. Po předchozí dohodě do MŠ Třebechovická od 11:00 do 11:30 hod.  

Děkujeme.

Neaktuální