1. třída

Ježečci

Ježečci - Já jsem ježek malinký, vystrkuji bodlinky.

kapacita třídy : 18 dětí

paní učitelky: Bc. Veronika Hojná, Světla Štěpánková, Iveta Jůzová

První třídu s kapacitou 18 dětí navštěvují 2 - 3leté děti. Během školního roku probíhá klidný adaptační proces, který zohledňuje individuální potřeby všech dětí. Děti jsou vedeny k samostatnosti v rozhodování, oblékání a sebeobsluze, osvojující si základní hygienické návyky. Dále si osvojují prvotní dovednosti v sociální oblasti - hledají si nové kamarády.