1. třída

Ježečci

Ježečci - Já jsem ježek malinký, vystrkuji bodlinky.

kapacita třídy : 18 dětí

paní učitelky: Michaela Kačerová Šorfová, Monika Lebedinská, Mgr. Jarmila Adamcová

První třídu s kapacitou 18 dětí navštěvují 2 - 3leté děti. Během školního roku probíhá klidný adaptační proces, který zohledňuje individuální potřeby všech dětí. Děti jsou vedeny k samostatnosti v rozhodování, oblékání a sebeobsluze, osvojující si základní hygienické návyky. Dále si osvojují prvotní dovednosti v sociální oblasti - hledají si nové kamarády.


Organizace dne v 1. třídě

6:15  - scházení dětí v první třídě

Dopolední blok

06:15 - 08:30  - hry dětí, ranní cvičení, rozvíjení osobnosti dítěte ve skupinách i individuálně hravou formou

08:30 - 09:00 - hygiena, společná přesnídávka

09:00 - 09:30 - řízená činnost

09:30 - 11:20 - příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena

11:20 - 12:00 - oběd, hygiena, příprava na odpočinek

Odpolední blok

12:00 - 13:50 - odpočinek dle vlastní potřeby dětí

13:50 - 14:20 - vstávání, hygiena, odpolední svačina

14:20 - 16:15 - odpolední činnosti, hry, rozvíjení osobnosti dítěte ve skupinách i individuálně hravou formou, rozcházení dětí domů.