.

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání 

Vážení rodiče, zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v termínu 2. 5. - 16. 5. 2021.

Žádáme vás o důkladné prostudování veškerých materiálů a těchto informací týkajících se zápisu.

Další školské obvody stanovené Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradce Králové č. 2/2020, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 naleznete na stránkách magistrátu města nebo na tomto odkaze.


Elektronický předzápis

Prosíme o využití tzv. elektronického "předzápisu". Podrobnější informace naleznete na přiloženém letáku a zároveň přímo na stránkách elektronického předzápisu.

Tento "předzápis" slouží pouze k urychlení zpracování dat, neznamená to, že je vaše dítě do MŠ na základě tohoto "předzápisu" přijato k předškolnímu vzdělávání.

Naše MŠ nenabízí rezervaci času zápisu.


Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

V případě, kdy nevyužijete Elektronického předzápisu,  je potřeba vytisknout a vyplnit Žádost o předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Zadní stranu Žádosti nechte potvrdit u dětského lékaře. Dále postupujte dle informací viz. výše.


Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 pro mateřské školy Hadce Králové jsou:

  1. Děti, které k 31. 08. 2021 dovrší nejméně třetího roku věku, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2020 v aktuálním znění, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
  2. Děti, které k 31. 12. 2021 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2021/2022 ve vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
  3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.
  4. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku.

Vyhláška stanovující školské obvody spádových mateřských škol