.

O naší školce

,,Chci-li být šťastný, musím se naučit umět štěstí rozdávat."

Motto mateřské školy 


Prosíme,
NEPARKUJTE
před budovou školky

Do ulice je zákaz vjezdu a parkovací místo slouží pouze pro zásobování školky.


Provoz školky

provozní doba školky je od 6:15 do 16:15 hod.

Budova školky je uzavřena v době od 8:15 do 12:00 hod. (děti z třetí třídy jsou po obědě kolem 12:20) od 12:45 do 14:30 hod.

Školka je uzavřena především z bezpečnostních důvodů. V případě potřeby je možné předem dohodnout převzetí dítěte i v jiné době.


Omlouvání nepřítomnosti

Při nepřítomnosti dítěte v MŠ přesahujících 14 dnů má rodič povinnost dítě omluvit (tiskopis si může vytisknout z webových stránek školy nebo vyžádat ve třídě u učitelky či v ředitelně školy). Omluvenku rodič předá učitelce na třídě. Díte s povinností předškolního vzdělávání omlouvá rodič pomocí aplikace NAŠEMŠ nebo písemně na třídě. Je povinností rodiče, odhlásit si na dobu nepřítomnosti stravu přes strava.cz!!


Úhrady spojené se školní docházkou

Stravné 980 Kč (1060 Kč děti starší 7 let)/měsíc (přehled přes www.strava.cz) a úplata za předškolní vzdělávání 600 Kč/měsíc se platí bezhotovostně na účet MŠ nejpozději do 25. dne v měsíci na měsíc následující.

V případě nepřítomnosti dítěte si první den můžete do MŠ přijít pro neodhlášený oběd. Do MŠ Slatina od 11:20 do 11:45 hod. Po předchozí dohodě do MŠ Třebechovická od 11:00 do 11:30 hod. 


Orientační organizace dne v MŠ (detailně u každé třídy)

6:15 - 7:15 

  • scházení dětí v první třídě

7:15 - 8:20  

  • scházení dětí ve svých třídách, volné hry dle zájmu dětí, komunikační kruh, ranní cvičení

8:20 - 9:00 

  • dopolední hygiena a svačina

9:00 - 9:30 

  • řízená činnost (didaktické hry apod.)

9:30 - 11:30 

  • hygiena a příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:30 - 12:15 

  • hygiena a oběd

12:15 - 14:00 

  • odpočinek, klidový režim, nespavý režim dle potřeb dětí (rozdělení předškolních dětí do ostatních tříd)

14:00 - 14:30 

  • hygiena a odpolední svačina

14:30 - 16:15 

  • volné hry dle přání a zájmu dětí (v případě příznivého počasí pobyt venku, nebo od 15:30 v první třídě), rozchod dětí domů

Uvedené časy jsou orientační, jsou přizpůsobeny provozním a personálním podmínkám MŠ.


Naše školka

Od roku 2003 je součástí Mateřské školy Třebechovická i Mateřská škola Slatina. Tato škola je umístěna v okrajové části města Hradec Králové. Je zřízena ve dvoupatrové budově bývalé školy. Před školou se nachází zastávka MHD č. 5 "Slatina - zahrádky". V roce 2013 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce budovy školy včetně nové fasády.

V Mateřské škole jsou otevřeny tři třídy s celkovým počtem 58 dětí, o které se stará pět kvalifikovaných paní učitelek a dvě provozní pracovnice. Jídlo se do školky dováží v termoportech z Mateřské školy Třebechovická.

I ve Slatině je školka vybavena tak, aby odpovídala aktuálním potřebám dětí. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem a interaktivními tabulemi. V roce 2016 proběhla celková rekonstrukce spodní umývárny a v roce 2017 se dokončila rekonstrukce sociálního zařízení v 1. patře školy. Mateřská škola má dvě zahrady, které jsou vybaveny pískovišti s průlezkami a nově upravený dvorek s umělým povrchem. Jedna ze zahrad se nachází za nově postavenou protihlukovou stěnou. Zahrady byly v roce 2016 dovybaveny novými hracími prvky. V blízkosti MŠ se nachází dětské a všesportovní hřiště s umělým povrchem, které je pro školku k dispozici. Díky dobré poloze MŠ máme možnost jít do nedalekých lesů.

Akce pro děti a jejich rodiče

Naše Mateřská škola organizuje celou řadu akcí pro rodiče a děti, které jsou stále oblíbenější. V září organizujeme loučení s létem, na podzim tvořivou dílnu s rodiči, keramickou dílnu, v době adventu návštěvu Mikuláše, anděla a čerta, vánoční posezení u stromečku s nadílkou dárků. V lednu se jezdíme učit lyžovat k Medvědovi do Orlických hor. V únoru slavíme karneval, v dubnu pořádáme velikonoční tvoření a čarodějnický rej, oslavujeme svátek Země. V květnu připravujeme oslavu svátku maminek spojenou s vystoupením dětí a velkou oblibou je každoroční škola v přírodě spojená s ozdravným pobytem na horském vzduchu. V červnu jezdíme na výlet, oslavujeme svátek dětí a loučíme se s předškoláky. Máme možnost navštěvovat stáje a přilehlé prostory pro koně Jezdecké školy Slatina. Pořádáme den otevřených dveří. Rodiče mohou navštívit všechny akce organizované během školního roku.  


Další činnosti v MŠ

Mateřská škola nabízí tyto rozšířené činnosti: tvoření z keramické hlíny, plavecký výcvik, školička lyžování s medvědem, návštěvy solno-jodové jeskyně. Každoročně školka spolupracuje s KRNAPem. Pro zvířátka z Krkonoš sbíráme podzimní plody. Školka organizuje ozdravné pobyty na školách v přírodě.