.

Tvoření s keramickou hlínou

Tvoření každý čtvrtek s paní učitelkou Světlou Štěpánkovou

Záměrem tvoření z keramické hlíny je:

  • seznámit děti s novým výtvarným materiálem - keramickou hlínou, její tvárností a možnostmi zpracování,
  • rozvíjet jemnou motoriku, tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii a představivost,
  • posilovat v dětech přirozené poznávání citů (zvídavost, zájem, radost z objevování),
  • radovat se ze svých úspěchů, ale ocenit i výrobky druhých,
  • vytvářet v dětech základy aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivní vztah ke kultuře a umění, rozvíjet dovedností umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

Náměty jsou přizpůsobeny tématům Třídního vzdělávacího plánu.


Školní rok 2020/2021

Školní rok 2019/2020


Školní rok 2018/2019


Školní rok 2017/2018


Školní rok 2016/2017


Školní rok 2015/2016


Výrobky z minulých let