3. třída

Dráčci

Dráčci, to jsme my! A opravdu to na nás sedí. Jsme třída předškoláků.

kapacita třídy: 20 dětí

paní učitelky: Michaela Kačerová Šorfová, Iveta Jůzová 

Jsme nejstarší "velkáci" a už skoro všechno umíme. Je nás převaha kluků. Věkově je nám od pěti do sedmi let. Po prázdninách půjdeme všichni do první třídy, a proto se při našem hraní seznamujeme s písmeny v abecedě, čísly, interaktivní tabulí a dalšími záludnostmi.

Moc nás to baví a ve školce si užíváme.


Vyšetření školní zralosti PPP HK

zveřejněno dne 8. 3. 2021

Vážení rodiče, 

v těchto dnech zahájila Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje (PPP) posuzování školních zralostí pro děti a rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky (OŠD). Pokud odklad zvažujete, prosíme o zaslání této informace mailem. Paní učitelka na základě Vaší žádosti vyplní formulář "Sdělení mateřské školy o dítěti", které je důležitým podkladem při posuzování školní zralosti. Tento formulář je zároveň žádostí o vyšetření. 

Termín vyšetření vám bude přidělen na základě této žádosti a to formou písemné pozvánky, nebo telefonicky. 

Povinností zákonných zástupců je zapsat své dítě, které má zahájit školní docházku v roce2021/ 2022, do příslušné základní školy.

Vyšetření školní zralosti v PPP HK probíhají během března a dubna 2021, v ojedinělých případech mohou být realizována i později. Zprávu z vyšetření v PPP HK s doporučením k odkladu školní docházky není nezbytně nutné dodat k zápisu na ZŠ, rodiče ji mohou doložit dodatečně.


ZÁPIS SE BLÍŽÍ

zveřejněno dne 1. 3. 2021

nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. připravilo on-line učebnici pro trénování a motivaci dětí k ZÁPISU. Možnost bezplatného přístupu k MIUč+ Zápis je tu do 30. 4. 2021 - spustíte ji snadno zde.