.

Zprávičky z naší školičky

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad.

Listopad je podzimní měsíc. Často fouká vítr a prší. Příroda se připravuje na zimu. Někdy na svatého Martina i sněží. Ze stromů padá krásně zbarvené listí. Ty nejhezčí listy děti sbírají, obdivují jejich tvar i barvu. My si s dětmi v měsíci listopadu budeme hrát s podzimními plody, objevovat velikosti a tvary např. u papírových draků a zahrajeme si na podzimní počasí. Seznámíme se s rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy. Pohrajeme si s plody lesa, povíme si, jak se zvířátka a ptáci připravují na zimu. Zopakujeme si, kdo se chystá k zimnímu spánku a kdo odlétá do teplých krajin. S dětmi budeme pouštět draky na přilehlých loukách kolem školky. Naučíme se pojmenovávat barvy a budeme s nimi různě kouzlit a čarovat - zkoumat barvy podzimu při výtvarných činnostech. Zahrajeme si na lesní zvířátka, naučíme se, jak se máme správně chovat při návštěvě lesa. 

(viz. text písně ,,V lese")

1.) V lese je krásně, jehličí voní,

příroda prosí, nebuďte sloni.

(: My sloni nejsme, půjdeme tiše,

co les nám dává, chcem vidět i slyšet :)

2.) Kdo v lese žije, a co v něm roste,

chovejme se, jak zdvořilí hosté.

(: Příště až půjdem do těch míst zase,

zažijem pohodu v pestré té kráse :)


V případě, že jste s dětmi doma

Vážení rodiče,
zdravíme Vás z naší mateřské školy a doufáme, že jste všichni zdraví. Tato nelehká situace může trvat ještě několik týdnů a proto Vám touto cestou nabízíme možnost ,,jak zabavit děti doma".
V této záložce nalezete nabídku činností a námětů, různé inspirace, úkoly a hry pro Vaše děti. Budeme postupně tuto nabídku rozšiřovat dle aktuální situace a měnících se témat. Chápeme, že všichni nebudete mít na přípravu čas, je tedy na Vás, zda tuto možnost využijete, či nikoliv. Děti, hlavně předškoláci, rádi pracují a plní úkoly na interaktivní tabuli ,,BAREVNÉ KAMÍNKY", které je rozvíjí v mnoha oblastech a pomohou Vám děti lépe připravit do školy.

Nechceme Vás zatěžovat plněním zadaných úkolů, které by byly pro Vaše děti povinné. Jde spíše o naši snahu pomoci Vám vyplnit čas, který nyní trávíte doma se svými dětmi.


Aktivity a činnosti - podzim, listopad

  • Podzimní počasí. Rozhovory o podzimu. Zdraví a správné oblékání, jak se správně oblékáme do deště, do větru - doma si můžete s dětmi zkusit, jak se správně oblékat na podzim? Trénování sebeobsluhy při oblékání a svlékání dětí.

Pracovní list (PL) Co patří do podzimuKteré obrázky patří do podzimu. Povídej, proč ostatní do podzimu nepatří?

  • Hrajeme si s dýněmi a kaštany - vyrábění zvířátek z kaštanů, procvičení časoprostorové orientace (první, druhý, uprostřed, poslední), číselná řada 0-10, pozpátku 10-0, počet a číslice, přiřazování kaštanů k číslicím.

PL Počítej kaštany- Nakresli pod obrázek tolik koleček, kolik je na obrázku kaštánků.

  • Hrajeme si s podzimním listím - sběr listí na procházce, třídění dle kritérií: barev, tvarů, velikostí, poznávání odstínů barev (světlý - tmavý), procvičení pojmů označujících velikost (malé - velké, větší - menší).

PL Padá listí - Nakresli, jak listí padá ze stromu.

PL Stromy - Poznáš, které stromy jsou jehličnaté, a které listnaté? Vymaluj si je.

PL Podzimní listí - Najdi a vymaluj si dva stejné listy.

PL Hodně - málo - Poznáš, na kterém obrázku je stromů hodně a na kterém málo? Vymaluj si obrázek, na kterém je málo stromů.

  • Vytleskávání rytmu, slabiky, rýmy. S dětmi si můžete nejprve vyjmenovat slova s podzimní tématikou, poté můžete společně vytleskávat počty slabik ve slovech a určovat první a poslední písmena ve slovech.

PL Nejkratší slovo - jablko, list, dýně, hruškaVytleskej si slova a vymaluj obrázek, který představuje nejkratší slovo.

PL Co slyšíš na začátku slova ,,List"?Kresli si prstem i pastelkou po písmenku.

PL Co slyšíš na začátku slova ,,Kaštan"? - Kresli si prstem i pastelkou po písmenku.

  • Hrajeme si s drakem - pouštění papírových draků v okolí, výroba papírového dráčka s užitím materiálů, který máme doma. Procvičení časoprostorové orientace při jejich pouštění (daleko- vzadu, blízko- vpředu, nad mrakem, pod mrakem), geometrické tvary, opakování pojmů označujících velikost (velký drak, malý drak, všichni malí draci, žádný, největší a nejmenší drak apod.) Porovnávání, uspořádání a třídění od nejmenšího draka k největšímu a naopak). 

PL Draci - Najdi dva stejné draky a povídej, v čem se od ostatních liší.

PL Dokresli draka - Kresli si prstem a pastelkou po vlnovkách drakova ocasu a na posledním řádku se pokus draka dokreslit.

PL Co slyšíš na začátku slova ,,Drak"? - Kresli si prstem i pastelkou po písmenku.


Odkazy pro zábavu i poznání

  • Pohádky, hry a vzdělávání z tvorby České televize:

decko.ceskatelevize.cz/nenudim-se-doma

  • Operace JAUU - speciál o koronaviru

ivysílání Déčko - oprace jauu

  • Videa pro děti z oblasti logopedie, lidského zdraví, dopravní výchovy přírody a dalších kategorií, které zajímají malé objevitele:

edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

  • Oblíbené písničky pro naše děti z Youtube:

youtu.be/rjLDFNpU7uA - Cvičíme s Míšou - Popeláři

youtu.be/IklJxRN5px8 - Cvičíme s Míšou - Hasičská


Pravidla tříd

Pravidla tříd (ve verzi omalovánek - ke stažení u názvu třídy) budeme rády, když je s dětmi budete procvičovat a budete vyžadovat jejich dodržování i doma. Velmi nám to pomůže ve společné spolupráci.

Ježečci 1. třída - 6 pravidel, Želvičky 2. třída - 9 pravidel, Dráčci 3. třída - 12 pravidel


Interaktivní výuka v mateřské škole

probíhá převážně ve 2. a 3. třídě, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Během celého školního roku pedagogové pracují se vzdělávacím programem ,,BAREVNÉ KAMÍNKY", které jsou rozděleny do integrovaných bloků dle témat.

Soubor interaktivních tematických programů pro celoroční předškolní vzdělávání je sestavený v souladu s RVP PV. Programy obsahují činnosti ze všech vzdělávacích oblastí, hry na postřeh a orientaci, říkanky, písničky k danému tématu a mluvený komentář pro samostatnou činnost dítěte. Děti rozvíjí své poznávací city, jako je objevování a radost z nových poznatků, a mohou samostatně rozhodovat o plnění úkolů, které jsou jim nabízeny. Ke každému programu má škola k dispozici, průvodní listy, doplňující pomůcky, pracovní listy s úkoly atd.

Děti velmi rády pracují a plní úkoly na interaktivní tabuli. Barevné kamínky je rozvíjí v mnoha oblastech a pomohou Vám děti lépe připravit na výuku na základní škole.

Zde je postup jak dětem můžete i doma zpřístupnit programy Barevných kamínků a to v iŠkoličce (pro všechny přístroje s Win 7-10, Android i iOS):

1. otevřete prohlížeč Chrome a vstupte na stránky www.hrajeme-si.cz (jiný prohlížeč nepoužív.ejte!!, pokud Chrome nemáte, musíte nainstalovat)

2. přihlaste se tam vpravo nahoře (služba je zpoplatněná)

3. v modrém menu vstupte do "iŠkolička" pak zvolte růžové tlačítko "vstoupit do aplikace Moje iŠkolička". Načte se aplikace a tam bude barevná první dlaždice Interaktivní programy, klikněte na obrázek šaška na dlaždici a tam najdete naše programy. Po vstupu do vybraného programu klikněte na červené blikající šipky pro zvětšení na celou plochu, smajlík přečte dětem zadání. Jedná se o vzdělávací programy, nikoliv o počítačové hry.

Za normálních okolností jsou určeny pro pedagoga, který zná správnou metodiku práce, dodržujte tedy prosím alespoň tyto základní didaktická pravidla:

- Dítě pracuje pokud možno pod vedením rodiče, nikoliv samo.

- Rodič začíná výuku povídáním o daném tématu a teprve poté přistupuje s dítětem k plnění úkolů.

- Rodič vybírá obtížnost úkolu a kontroluje správné splnění zadání.

- Jeden výukový blok by měl kvůli koncentraci a pozornosti dítěte trvat max. půl hodiny