Aktuality

Schůzka rodičů

zveřejněno 28. 8. 2023

Vážení rodiče, 

zveme Vás na rodičovskou schůzku ve čtvrtek 7. 9. 2023 v 16:30. Schůzka proběhne v jídelně MŠ Slatina. 

Poté budou následovat schůzky na třídách. Uvítáme, když se zúčastníte bez Vašich dětí.

Prosíme o prostudování aktuálního školního řádu, který naleznete zde.

Děkujeme.

Vedení MŠ a kolektiv školka Slatina


Stravování v MŠ Slatina - přihlášené děti

zveřejněno dne 11. 8. 2023

Vážení rodiče dětí, které budou využívat prázdninový provoz MŠ Slatina,

prosíme po dobu prázdnin o zvýšenou kontrolu přihlášené stravy přes portál www.strava.cz 

Pokud vám strava nepůjde přihlásit (na dny, kdy plánujete přítomnost dítěte) prosím, požádejte o přihlášení stravy e-mailem na adresu obedy-trebechovicka@seznam.cz

Děkujeme

Kolektiv MŠ Slatina


Stravování v MŠ - prázdninový provoz

zveřejněno dne 31. 7. 2023

Vážení rodiče, 

po dobu rekonstrukce MŠ Třebechovické má MŠ Slatina zajištěné stravování z jiných školek. S touto změnou souvisí i dočasná změna účtování výše stravného. 

 • v termínu od 7. do 11. 8. 2023 zajišťuje stravování MŠ Lužická
 • v termínu od 14. do 31. 8. 2023 zajišťuje stravování MŠ Čtyřlístek

Oblečení pro dráčky

zveřejněno dne 15. 6. 2023

Dráčkové, kteří odpočívají na podložkách, se po pobytu venku převlékají do čistého oblečení. Prosíme, aby měli čisté oblečení k dispozici (kraťásky, sukýnku - něco pohodlného).

Děkujeme 


Omezení provozu MŠ léto 2023

aktualizováno dne 8. 6. 2023

Vážení rodiče, 

MŠ Slatina bude uzavřena v termínu od 1. 7. 2023 do 6. 8. 2023.

Pro předškolní děti (pokud nepožádáte o dřívější ukončení docházky) bude otevřena od 7. 8. do 31. 8. 2023, pro nepředškolní děti bude otevřena od 7. 8. 2023 do 1. 9. 2023.

Přejeme Vám krásné prázdniny a pohodový letní čas.

Vedení MŠ


Seznam přijatých dětí pro školní rok 2023/2024

zveřejněno dne 2. 6. 2023

Vážení rodiče, 

na stránkách MŠ Třebechovické byl zveřejněný seznam přijatých dětí pro školní rok 2023/2024. Najdete tam seznam přijatých dětí pro MŠ Třebechovickou i MŠ Slatina. 


Opalovací krémy + repelenty

zveřejněno dne 7. 5. 2023

Vážení rodiče,

při vhodném počasí pobýváme s dětmi venku již od ranních hodin. Prosíme Vás, abyste uvážili aplikaci ochranných krémů proti slunci, či repelentů a již takto ošetřené dítě předali ráno paní učitelce.

Z bezpečnostních důvodů a ochrany zdraví vašich dětí se zakazuje nechávat v šatnách a prostorách školky volně ležet tyto aplikátory.

Děkujeme za pochopení a spolupráci


Pitný režim

zveřejněno dne 7. 5. 2023

Vážení rodiče,

z hygienických důvodů prosíme, dejte dětem do školky prázdnou, podepsanou láhev na pití.

Ve školce dětem pití doplníme a budeme si láhve nosit s sebou na zahradu.

Děkujeme


Změna účtování za neodhlášenou stravu

zveřejněno dne 16. 2. 2023

Vážení rodiče,

v souladu s vnitřním řádem školní jídelny dochází s platností od 1. 3. 2023 k účtování plné ceny za neodhlášenou (nedotovanou) stravu.

Hmotné zabezpečení se poskytuje dětem v MŠ pouze po dobu pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje pouze první den neplánované nepřítomnosti dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. Druhý a další dny nepřítomnosti nejsou považovány za pobyt ve škole a dítěti musí být strava odhlášena.

Neodhlášená strava bude účtována v plné ceně s veškerými náklady.

Děti 3-6 let 

 • celodenní stravné 49 Kč (plná cena 135Kč),
 • bez odpolední svačiny 38 Kč (plná cena 107Kč)
 • dotovaná cena přesnídávka 13,- Kč, oběd 25,-Kč, svačina 11,-Kč)

Děti 7-10 let 

 • celodenní stravné 53 Kč (plná cena 139Kč),
 • bez odpolední svačiny 41 Kč (plná cena 110Kč)
 • dotovaná cena: přesnídávka 14,- Kč, oběd 27,- Kč, svačina 12,- Kč

Pro dojíždějící autobusem

zveřejněno dne 13. 12. 2022

Vážení rodiče, kteří využíváte ke spojení MHD. S platností od pátku 16. 12. 2022 jsou zastávky 

 • Slatina zahrádky
 • Slatina zastávka

 nově převedeny do režimu zastávek "na znamení". Více na stránkách dopravního podniku.


Для пасажирів автобусів

опубліковано 13 грудня 2022 року

Шановні батьки, які користуються громадським транспортом для сполучення. З п'ятниці, 16 грудня 2022 року, зупинки

 • Сади Слатіна (Slatina zahrádky)
 • зупинка Слатіна (Slatina zastávka)

були переобладнані на зупинки "за сигналом". Більше інформації на сайті транспортної компанії.

Neaktuální

Docházka dítěte z MŠ Slatina v období letních prázdnin

zveřejněno dne 6. 6. 2023

Vážení rodiče, 

prostřednictvím webového dotazníku zjišťujeme zájem o letní provoz naší MŠ i zájem o umístění dítěte do náhradní MŠ. Vyplňte, prosím, pečlivě všechny otázky. Prosíme o vyplnění do 17. 6. 2023.

Předem děkujeme za spolupráci. 

Vedení MŠ


Rodičovská schůzka pro nově přijaté děti

zveřejněno dne 13. 6. 2023

Rodičovská schůzka pro nově přijaté děti se bude konat pro obě školky v pondělí 19. 6. 2023 v 17:00 hodin v 1. třídě v MŠ Třebechovická.

Prosíme všechny rodiče o účast.

Účast bez dětí vítána.

Děkujeme


Nábor Baletního studia Jekateriny Slovíkové

zveřejněno dne 16. 4. 2023

Vážení rodiče,

baletní studio Jekateriny Slovíkové pořádá nábor do baletního studia. Baletní studio sídlící v Hradci Králové na Třídě Edvarda Beneše. Nabírají jak chlapce, tak dívky od 4 let, horní věková hranice je bez limitu. Více informací naleznete v přiloženém letáčku.


Tvoření rodičů s dětmi - poděkování

aktualizováno dne 16. 4. 2023

Vážení rodiče, milé děti, 

děkujeme Vám všem, kteří jste se zapojili do jarního tvoření. Všechna krásná sluníčka si můžete prohlédnout v naší školce. 


Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

zveřejněno dne 1. 3. 2023

Ředitelky a ředitelé mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, v dohodě se zřizovatelem stanovují termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání ve dnech:

ve čtvrtek 11. 5. 2023 od 10:00 do 11:30 a 12:00 do 17.00 hodin

v pátek 12. 5. 2023 od 10:00 do 11:30 a 12:00 do 15:00 hodin

Pro obě školky probíhá zápis v MŠ Třebechovická (Třebechovická 837, 500 03 Hradec Králové).

 • pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, podle kterých bude škola postupovat, pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, doručených mateřské škole ve dnech řádně vyhlášeného zápisu, bude převyšovat počet volných míst, kterými mateřská škola k příslušnému školnímu roku disponuje.

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Děti budou přijímány v tomto pořadí:

 1. Děti, které k 31. 8. 2023 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2020 v aktuálním znění, od nejstaršího po nejmladší do výše počtu dětí, stanoveného školou pro přijetí – v případě, že počet dětí-uchazečů této kategorie bude vyšší než školou stanovený počet přijímaných dětí – do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
 2. Děti, které k 31. 8. 2023 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2023/2024 ve vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do výše stanoveného počtu přijímaných dětí.
 3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, od nejstaršího po nejmladší, do výše stanoveného počtu přijímaných dětí.
 4. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše stanoveného počtu přijímaných dětí.

V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že ředitel školy stanoví ve 2. bodě pravidel termín dovršení věku tří let dítěte-žadatele k 31. 12. 2023, bude z důvodu přijetí dětí mladších tří let snížen celkový počet přijímaných dětí v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 výše uvedené vyhlášky.

Kompletní informace o zápisu naleznete v záložce Zápis 2023/2024


Den otevřených dveří

zveřejněno dne 6. 3. 2023

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás pozvali do naší mateřské školy na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Akce se uskuteční v úterý 11. dubna od 9.30 do 11.30 hod.

Těšíme se na Vás,

kolektiv MŠ Slatina


Zápis do 1. tříd základních škol

zveřejněno dne 29. 3. 2023

Vážení rodiče, 

zápis žáků do 1. tříd základních škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, pro školní rok 2023/2024, se v budovách škol uskuteční v tomto termínu: 

• v pátek 14. dubna 2023 od 14:00 do 18:00 hodin 

• v sobotu 15. dubna 2023 od 9:00 do 11:00 hodin

Povinná školní docházka se vztahuje na: 

 • státní občany České republiky, 
 • občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,
 • jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší 90 dnů,
 • účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Další informace k zápisu naleznete na webových stránkách Magistrátu města Hradec Králové, nebo v přiloženém dokumentu. 

Надзвичайна дата реєстрації учнів – українських біженців – для обов'язкового відвідування шкіл базових шкіл, створених містом Градец Кралове, не оголошується. Українські діти, які мають тимчасове місце проживання, будуть присутні на зарахуванні в ту ж дату, що і інші. 


Odklad školní docházky

zveřejněno dne 5. 12. 2022

Vážení rodiče,

zde naleznete informace, jak postupovat, pokud zvažujete odklad školní docházky. Týká se pouze dětí, narozených před 31. 8. 2017, tedy dětí, které by měly 1. 9. 2023 nastoupit do 1. třídy.


Předškoláček - program ZŠ SNP

zveřejněno dne 4. 1. 2023

Vážení rodiče, 

ZŠ SNP si pro předškolní děti připravila přípravný kurz Předškoláček.  

Lekce budou probíhat pravidelně od 1. 2. 2023 každou středu od 16:00 do 17:00 hodin. (Vyjma 15. 2. - jarní prázdniny). Kurz skončí 12. dubna 2023.

První hodina se bude konat na ZŠ SNP na Slezském Předměstí v Hradci Králové ve středu dne 1. února v 16:00 hodin ve třídě 2. A. S dětmi a rodiči se paní učitelky sejdou v 15:55 hodin u hlavního vchodu školy. 

Další informace včetně registrace naleznete na webových stránkách ZŠ SNP


dotazník Asociace klinických logopedů

zveřejněno dne 11. 1. 2023

Vážení rodiče, 

na naši školku se obrátila Asociace klinických logopedů s prosbou na všechny rodiče dětí ve věku 5,5-6,5 let. 

Konkrétně se jedná o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na odhalení poruch v oblasti komunikace (zahrnuje poruchy jazyka, řeči a sociální komunikace). Další informace naleznete na stránkách Asociace klinických logopedů.

Přímí odkaz na dotazník naleznete zde.


Adventní kalendář Sokolíka Pepíka

zveřejněno dne 4. 12. 2022

Vážení rodiče,

naše školka (třída želviček a dráčků) je zapojena do projektu České obce sokolské "Se sokolem do života". Naším průvodcem v projektu je Sokolík Pepík. Ten si pro nás připravil na dobu adventu netradiční adventní kalendář. Každý den u dráčků budeme plnit jeden ze 24 zajímavých úkolů.

Od pondělí do pátku rozhýbeme tělo při plnění pohybových aktivit a během víkendu budeme společně tvořit a učit se novým věcem. Všechny činnosti jsou připraveny tak, aby se daly realizovat v kolektivu i v domácím prostředí. Proto budeme rádi, pokud se spolu s dětmi do těchto aktivit zapojíte. Naleznete je na facebooku nebo Instagramu.


Uzavření MŠ o Vánocích

zveřejněno dne 4. 12. 2022

Vážení rodiče,

naše mateřská škola bude o vánočních prázdninách, od 23. 12. 2022 do 1. 1. 2023, uzavřena. 

Přejeme vám všem krásné prožití vánočních svátků a těšíme se na vás opět v pondělí 2. 1. 2023.

Kolektiv MŠ Slatina


Oznámení o zvýšení ceny stravného od 1.6.2022

zveřejněno dne 20. 5. 2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

z důvodu růstu nákladů spojených s nákupem potravin jsme nuceni přistoupit k navýšení cen stravného pro všechny strávníky školní jídelny a to od 1. 6. 2022.

Chceme i nadále dětem zajistit kvalitní suroviny na přípravu obědů a svačinek, a proto je navýšení ceny nevyhnutelné. Zvýšení stravného je nezbytné také z důvodu dodržení výživových norem pro školní stravování dle vyhlášky MŠMT o školním stravování č. 107/2005 Sb.

Upravte si prosím výši Vašich měsíčních plateb o tyto částky, aby na stravném nevznikal dluh.

Děkujeme.

Vedení MŠ


Náhradní termín vyšetření zraku

zveřejněno dne 14. 10. 2022

Vážení rodiče, 

pokud nebylo vaše dítě přítomno ve dnech, kdy v mateřské škole probíhalo preventivní vyšetření zraku, nabízí společnost PROZRAK náhradní termín. rámci "Screeningových dnů obecně prospěšné společnosti PROZRAK". Své dítě však musíte předem telefonicky objednat - bude Vám sděleno místo, den,  hodina a další podrobnosti zrakové prevence.

Objednávají každé pondělí od 17:00 do 19:00 hodin na mobilním čísle 777 656 037. 


Informace k pátku 18. 11. 2022

zveřejněno 14. 11. 2022

Vážení rodiče,

prosíme, abyste dětem, které jsou přihlášené do MŠ Třebechovické dne 18.11. 2022 s sebou přinesli: PŘEZŮVKY, OBLEČENÍ NA VEN a PYŽAMO

Připomínáme, že provoz MŠ Třebechovické je od 6.30 do 16.30 hod.

Děkujeme 

Vedení MŠ


UZAVŘENÍ MŠ!

zveřejněno dne 11. 11. 2022

Vážení rodiče, 

z důvodu nečekaného průsaku vlhkosti do zdiva v obytných částech a jídelně MŠ a jeho bezodkladnému řešení chemickou cestou, bude, po projednání se zřizovatelem,

UZAVŘENA MŠ SLATINA DNE 18.11.2022.

Pro urgentní potřebu školky bude pro děti z MŠ Slatina vyhrazena ten den třída v MŠ Třebechovická. Prosíme, o nahlášení docházky na 18.11.2022 NEJPOZDĚJI DO ÚTERÝ 15.11.2022 v MŠ Slatina.

Omlouváme se ze komplikace

Vedení MŠ


Program ZŠ Sever pro předškoláky

zveřejněno dne 6. 9. 2022

Vážení rodiče předškoláků,

ZŠ Sever si pro vaše děti připravila program "Výpravy s krtečkem na Sever".

Programy probíhají jednou za měsíc ve středu od 16 do 17 hodin v prostorách ZŠ Sever. Děti pracují samostatně s vyučujícím v třídě. Rodiče si zatím mohou v doprovodu vedení školy prohlédnout prostory a vybavení školy, informovat se o činnosti a vzdělávacím programu.

Předpokládané termíny setkání:

 • 23. listopadu 2022: Krtek a pastelky
 • 14. prosince 2022: Krtek a Vánoce
 • 18. ledna 2023: Krtek a matematika 
 • 22. února 2023: Krtek a pohádka
 • 29. března 2023: Krtek předškolákem

Sraz v 15:50 před hlavním vchodem ZŠ Sever.

Máte-li o tyto programy zájem, napište jméno dítěte a Vaši e-mailovou adresu do konce září 2022 pro zasílání bližších informací a termínů, na tiskopis, který je vyvěšený ve školce na nástěnce u vchodu.

Další informace budete moci (při uskutečnění programu) získat na internetových stránkách ZŠ Sever nebo na mailu ivana.mihalova@zssever.cz nebo jitka.dolezalova@zssever.cz


Nový školní rok

zveřejněno dne 23. 8. 2022

Vážení rodiče, milé děti,

vítáme Vás v novém školním roce a těšíme se na společné prožití hezkých chvil v naší mateřské škole.

Kolektiv MŠ Slatina


Schůzka rodičů

aktualizováno dne 13. 9. 2022

Vážení rodiče, 

zveme Vás na rodičovskou schůzku dne 20. 9. 2022 v 16:30. Schůzka proběhne v jídelně MŠ Slatina. 

Poté budou následovat schůzky na třídách. Uvítáme, když se zúčastníte bez Vašich dětí.

Prosíme o prostudování aktuálního školního řádu, který naleznete zde.

Děkujeme.

Vedení MŠ a kolektiv školka Slatina