Provozní informace

Prosíme,
NEPARKUJTE
před budovou školky

Do ulice je zákaz vjezdu a parkovací místo slouží pouze pro zásobování školky.


Provoz školky 

provozní doba školky je od 6:15 do 16:15.hod.

Budova školky je uzavřena v době od 8:30 do 12:00 hod. (děti z třetí třídy jsou po obědě kolem 12:30) od 12:45 do 14:20 hod.

Školka je uzavřena především z bezpečnostních důvodů. V případě potřeby je možné předem dohodnout převzetí dítěte i v jiné době.


Úhrady spojené se školní docházkou

Stravné 800 Kč/měsíc (přehled přes www.strava.cz) a úplata za předškolní vzdělávání 600 Kč/měsíc. se platí bezhotovostně na účet MŠ nejpozději do 25. dne v měsíci na měsíc následující.

V případě nepřítomnosti dítěte si první den můžete do MŠ přijít pro neodhlášený oběd. Do MŠ Slatina od 11:30 do 12:15 hod. Po předchozí dohodě do MŠ Třebechovická od 11:00 do 11:30 hod.