.

Zprávičky z naší školičky

Březen - Jaro už je mezi námi a zima je za horami.

V měsíci Březnu přivítáme příchod jara a vyženeme paní Zimu (Morenu). S dětmi budeme poznávat první jarní květiny a keře - pozorovat změny v přírodě.  Oslavíme první jarní den, povíme si, jaké jsou hlavní znaky jara. Vstoupíme do ,,ptačího království", kde budeme pozorovat život ptáčků.

Ukážeme si koloběh vody v přírodě a povíme si, jak moc je důležitá při práci na zahradě i na poli. Seznámíme se s pracovním náčiním pro práci na zahrádce a se zemědělskými stroji.Budeme pozorovat růst a barvy jarních květin a seznamovat se s jejich názvy. 

Text jarní písničky ,,Jaro dělá pokusy" od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře:V případě, že jste s dětmi doma

Vážení rodiče,
zdravíme Vás z naší mateřské školy a doufáme, že jste všichni zdraví. Tato nelehká situace může trvat ještě několik týdnů a proto Vám touto cestou nabízíme možnost ,,jak zabavit děti doma".
V této záložce nalezete nabídku činností a námětů, různé inspirace, úkoly a hry pro Vaše děti. Budeme postupně tuto nabídku rozšiřovat dle aktuální situace a měnících se témat. Chápeme, že všichni nebudete mít na přípravu čas, je tedy na Vás, zda tuto možnost využijete, či nikoliv. Děti, hlavně předškoláci, rádi pracují a plní úkoly na interaktivní tabuli ,,BAREVNÉ KAMÍNKY", které je rozvíjí v mnoha oblastech a pomohou Vám děti lépe připravit do školy.
Nechceme Vás zatěžovat plněním zadaných úkolů, které by byly pro Vaše děti povinné. Jde spíše o naši snahu pomoci Vám vyplnit čas, který nyní trávíte doma se svými dětmi. 


Aktivity a činnosti - BŘEZEN

Na úvod si s dětmi popovídejte, co vše se děje v měsíci Březnu?

Hlavními znaky jara jsou:

Změny v přírodě, koloběh vody, jarní počasí, barvy, růst jarních květin, práce na zahrádce, přílet ptáčků z teplých krajin apod.

*PL Morena - Omalovánka, říkanka.

*PL Zima je pryč - Říkanka, jarní počasí - tání sněhu.

*PL Deštník  - Střídáme barvy. Nakresli barevný deštník.

Učíme se hrou: Čarování s jarními barvami ( žlutá + červená = oranžová apod.)

S dětmi si můžete doma vytvořit s pomocí čtvrtky, párátka, kružítka, nůžek a 2 barviček barevná kolečka na kouzlení s barvami.

Postup: Pomocí kružítka si nakreslíme kruh o poloměru 7 cm, rozdělíme ho na osm stejných dílků, děti střídavě s užitím pouze dvou barev (červená, žlutá, červená, žlutá apod.) dílky vybarví. Uprostřed kolečko napíchneme na párátko a sledujeme, jak se točí. Spojením dvou barev vznikne barvička třetí.

(**U této činnosti můžete děti vyfotit a fotografie z pokusů zaslat na e-mail školky, postupně si vytvoříme si fotogalerii domácích prací a pokusů na rajčeti).

______________________________________________

Jazyk, řeč a písmena - jazyková cvičení, úkoly s písmeny, vytleskávání rytmu, slabiky, rýmy. S dětmi si můžete společně vytleskávat počty slabik ve slovech s jarní tématikou a poté určovat první a poslední písmena ve slovech. 

Sluníčko, déšť maličko, probudí tě kytičko:

Procvičte si s dětmi názvy jarních květin, seznamte je s herbářem, atlasem květin, hledejte květiny si podobné. Vydejte se s dětmi do přírody na procházku a hledejte první jarní kytičky, opakujte jejich barvy, porovnávejte jejich velikost, zkuste si je spočítat apod. Upozorněte děti na to, že kytičky jsou chráněné (netrhají se) a mohou být i jedovaté.

*PL Květiny - Pojmenuj květiny (bledule, petrklíč, sněženka).

*PL  Sněženky - Která kytička mezi ostatní nepatří a proč?

*PL Co slyšíš? - Co slyšíš na začátku slova Sněženka?

*PL Sněženky - Dokresli listy ke sněženkám.

Učíme se hrou : Zkuste si složit sněženku z papíru.

Postup: slabý bílý papír ustřihneme na čtverec, přeložíme na trojúhelník (dále viz. obrázek), nechte děti dokreslit dle libosti a jejich fantazie.

(** můžete opět práci vyfotit a zaslat)

______________________________________________

Pozorování práce na zahrádce a na poli - pozorujte s dětmi práce strojů na poli, seznamte je s pracovním náčiním, které je potřeba ke kypření, hnojení, setí a sázení. Seznamte je se zemědělskými stroji a jejich částmi (traktor, pluh, vlečka apod.) 

Děti si vše mohou vyzkoušet v programu Březen Barevné kamínky - jak s traktorem kypříme pole, hnojíme, sejeme obilí, mák, řepu, kukuřici a jak sázíme brambory. 

*PL Co kdo dělá? - Povídej, koho  a co vidíš na obrázku a co dělá.

*PL Sázíme - Nakresli hrášek do jamky.

*PL Nářadí - Pojmenuj nářadí pro práci na zahradě a vytleskej jeho název.

______________________________________________

Grafomotorika, kreslení, správný úchop tužky. Uvolňovací cviky zápěstí a ramene jako průprava pro pozdější psaní např. kreslení prstem do hlíny, písku (vlnovka, rovná čára, kruh, obloučky) apod. Volná kresba dle přání a fantazie dítěte.

______________________________________________

Na Svatého Řehoře, čápi letí přes moře:

Poslech ptáčků v přírodě - udělejte si s dětmi výlet do přírody, zaposlouchejte se do zpěvu ptáčků. Zkuste s dětmi zvuky ptáčků napodobit, všímejte si rozdílů při jejich zpěvu. Sledujte a porovnávejte množství, kde je ptáčků více - méně a proč? Spočítejte kolik ptáčků vidíte venku (ráno,v poledne, večer, v noci) a procvičte s dětmi posloupnost dne.

*PL Čáp se vrací - Nakresli let čápa přes moře.

*PL Ptáčci - Spočítej ptáčky na plotě a obrázek si vymaluj.

Učíme se hrou: Výroba ptačího hnízda.

Postup: děti si venku nasbírají klacíky, větvičky, trávu apod. a pokusí se vytvořit pro ptáčky hnízdečko. Hnízdečko můžete společně ozdobit s pomocí přírodnin a umístit někam do přírody. Sledujte s odstupem času, zda se v něm nějaký ptáček nezabydlel. 

 (** Děkujeme za spolupráci a těšíme se na zaslané fotografie).

*PL=PRACOVNÍ LIST


Odkazy pro zábavu i poznání

  • Pohádky, hry a vzdělávání z tvorby České televize:

decko.ceskatelevize.cz/nenudim-se-doma

  • Operace JAUU - speciál o koronaviru

ivysílání Déčko - oprace jauu

  • Videa pro děti z oblasti logopedie, lidského zdraví, dopravní výchovy přírody a dalších kategorií, které zajímají malé objevitele:

edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

  • Oblíbené písničky pro naše děti z Youtube:

youtu.be/rjLDFNpU7uA - Cvičíme s Míšou - Popeláři

youtu.be/IklJxRN5px8 - Cvičíme s Míšou - Hasičská


Pravidla tříd

Pravidla tříd (ve verzi omalovánek - ke stažení u názvu třídy) budeme rády, když je s dětmi budete procvičovat a budete vyžadovat jejich dodržování i doma. Velmi nám to pomůže ve společné spolupráci.

Ježečci 1. třída - 6 pravidel, Želvičky 2. třída - 9 pravidel, Dráčci 3. třída - 12 pravidel


Interaktivní výuka v mateřské škole

probíhá převážně ve 2. a 3. třídě, které jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Během celého školního roku pedagogové pracují se vzdělávacím programem ,,BAREVNÉ KAMÍNKY", které jsou rozděleny do integrovaných bloků dle témat.

Soubor interaktivních tematických programů pro celoroční předškolní vzdělávání je sestavený v souladu s RVP PV. Programy obsahují činnosti ze všech vzdělávacích oblastí, hry na postřeh a orientaci, říkanky, písničky k danému tématu a mluvený komentář pro samostatnou činnost dítěte. Děti rozvíjí své poznávací city, jako je objevování a radost z nových poznatků, a mohou samostatně rozhodovat o plnění úkolů, které jsou jim nabízeny. Ke každému programu má škola k dispozici, průvodní listy, doplňující pomůcky, pracovní listy s úkoly atd.

Děti velmi rády pracují a plní úkoly na interaktivní tabuli. Barevné kamínky je rozvíjí v mnoha oblastech a pomohou Vám děti lépe připravit na výuku na základní škole.

Zde je postup jak dětem můžete i doma zpřístupnit programy Barevných kamínků a to v iŠkoličce (pro všechny přístroje s Win 7-10, Android i iOS):

1. otevřete prohlížeč Chrome a vstupte na stránky www.hrajeme-si.cz (jiný prohlížeč nepoužívejte!!, pokud Chrome nemáte, musíte nainstalovat)

2. přihlaste se tam vpravo nahoře - program BŘEZEN je NYNÍ PRO VAŠE DĚTI ZDARMA.

                                                          (o přihlašovací údaje si napište na e-mail: ms.slatina@gmail.com)

3. v modrém menu vstupte do "iŠkolička" pak zvolte růžové tlačítko "vstoupit do aplikace Moje iŠkolička". Načte se aplikace a tam bude barevná první dlaždice Interaktivní programy, klikněte na obrázek šaška na dlaždici a tam najdete naše programy. Po vstupu do vybraného programu klikněte na červené blikající šipky pro zvětšení na celou plochu, smajlík přečte dětem zadání. Jedná se o vzdělávací programy, nikoliv o počítačové hry.

Za normálních okolností jsou určeny pro pedagoga, který zná správnou metodiku práce, dodržujte tedy prosím alespoň tyto základní didaktická pravidla:

- Dítě pracuje pokud možno pod vedením rodiče, nikoliv samo.

- Rodič začíná výuku povídáním o daném tématu a teprve poté přistupuje s dítětem k plnění úkolů.

- Rodič vybírá obtížnost úkolu a kontroluje správné splnění zadání.

- Jeden výukový blok by měl kvůli koncentraci a pozornosti dítěte trvat max. půl hodiny