Aktuality

Zápis do 1. tříd základních škol

zveřejněno dne 29. 3. 2023

Vážení rodiče, 

zápis žáků do 1. tříd základních škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, pro školní rok 2023/2024, se v budovách škol uskuteční v tomto termínu: 

• v pátek 14. dubna 2023 od 14:00 do 18:00 hodin 

• v sobotu 15. dubna 2023 od 9:00 do 11:00 hodin

Povinná školní docházka se vztahuje na: 

 • státní občany České republiky, 
 • občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,
 • jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší 90 dnů,
 • účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Další informace k zápisu naleznete na webových stránkách Magistrátu města Hradec Králové, nebo v přiloženém dokumentu. 

Надзвичайна дата реєстрації учнів – українських біженців – для обов'язкового відвідування шкіл базових шкіл, створених містом Градец Кралове, не оголошується. Українські діти, які мають тимчасове місце проживання, будуть присутні на зарахуванні в ту ж дату, що і інші. 


Tvoření rodičů s dětmi

zveřejněno 24. 3. 2023

Vážení rodiče,

pokud máte chuť  zapojit se do jarního tvoření, budeme rádi když s dětmi přispějete svými výrobky.

Letošní téma jsou SLUNÍČKA a k výrobě můžete využít jakékoliv materiály.

Výrobky můžete nosit od 3. do 6. dubna 2023.

Těšíme se na Vaše výrobky


Den otevřených dveří

zveřejněno dne 6. 3. 2023

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás pozvali do naší mateřské školy na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Akce se uskuteční v úterý 11. dubna od 9.30 do 11.30 hod.

Těšíme se na Vás,

kolektiv MŠ Slatina


Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

zveřejněno dne 1. 3. 2023

Ředitelky a ředitelé mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, v dohodě se zřizovatelem stanovují termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání ve dnech:

ve čtvrtek 11. 5. 2023 od 10:00 do 11:30 a 12:00 do 17.00 hodin

v pátek 12. 5. 2023 od 10:00 do 11:30 a 12:00 do 15:00 hodin

Pro obě školky probíhá zápis v MŠ Třebechovická (Třebechovická 837, 500 03 Hradec Králové).

 • pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, podle kterých bude škola postupovat, pokud počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, doručených mateřské škole ve dnech řádně vyhlášeného zápisu, bude převyšovat počet volných míst, kterými mateřská škola k příslušnému školnímu roku disponuje.

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Děti budou přijímány v tomto pořadí:

 1. Děti, které k 31. 8. 2023 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádové mateřské školy, stanovené obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 2/2020 v aktuálním znění, od nejstaršího po nejmladší do výše počtu dětí, stanoveného školou pro přijetí – v případě, že počet dětí-uchazečů této kategorie bude vyšší než školou stanovený počet přijímaných dětí – do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
 2. Děti, které k 31. 8. 2023 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, jejichž starší sourozenec, s místem pobytu v Hradci Králové, se v příslušné mateřské škole vzdělává a ve školním roce 2023/2024 ve vzdělávání bude pokračovat, od nejstaršího po nejmladší do výše stanoveného počtu přijímaných dětí.
 3. Děti, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, od nejstaršího po nejmladší, do výše stanoveného počtu přijímaných dětí.
 4. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, od nejstaršího po nejmladší, do výše stanoveného počtu přijímaných dětí.

V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat podle ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že ředitel školy stanoví ve 2. bodě pravidel termín dovršení věku tří let dítěte-žadatele k 31. 12. 2023, bude z důvodu přijetí dětí mladších tří let snížen celkový počet přijímaných dětí v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 výše uvedené vyhlášky


Změna účtování za neodhlášenou stravu

zveřejněno dne 16. 2. 2023

Vážení rodiče,

v souladu s vnitřním řádem školní jídelny dochází s platností od 1. 3. 2023 k účtování plné ceny za neodhlášenou (nedotovanou) stravu.

Hmotné zabezpečení se poskytuje dětem v MŠ pouze po dobu pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje pouze první den neplánované nepřítomnosti dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. Druhý a další dny nepřítomnosti nejsou považovány za pobyt ve škole a dítěti musí být strava odhlášena.

Neodhlášená strava bude účtována v plné ceně s veškerými náklady.

Děti 3-6 let 

 • celodenní stravné 49 Kč (plná cena 135Kč),
 • bez odpolední svačiny 38 Kč (plná cena 107Kč)
 • dotovaná cena přesnídávka 13,- Kč, oběd 25,-Kč, svačina 11,-Kč)

Děti 7-10 let 

 • celodenní stravné 53 Kč (plná cena 139Kč),
 • bez odpolední svačiny 41 Kč (plná cena 110Kč)
 • dotovaná cena: přesnídávka 14,- Kč, oběd 27,- Kč, svačina 12,- Kč

Omezení provozu MŠ léto 2023

zveřejněno dne 18. 1. 2023

Vážení rodiče, 

v přiloženém dokumentu naleznete plán přerušení provozu mateřských škol, zřizovaných statutárním městem pro léto 2023. 

Informace naleznete i na stránkách Magistrátu města Hradec Králové - odbor školství. 


dotazník Asociace klinických logopedů

zveřejněno dne 11. 1. 2023

Vážení rodiče, 

na naši školku se obrátila Asociace klinických logopedů s prosbou na všechny rodiče dětí ve věku 5,5-6,5 let. 

Konkrétně se jedná o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na odhalení poruch v oblasti komunikace (zahrnuje poruchy jazyka, řeči a sociální komunikace). Další informace naleznete na stránkách Asociace klinických logopedů.

Přímí odkaz na dotazník naleznete zde.


Předškoláček - program ZŠ SNP

zveřejněno dne 4. 1. 2023

Vážení rodiče, 

ZŠ SNP si pro předškolní děti připravila přípravný kurz Předškoláček.  

Lekce budou probíhat pravidelně od 1. 2. 2023 každou středu od 16:00 do 17:00 hodin. (Vyjma 15. 2. - jarní prázdniny). Kurz skončí 12. dubna 2023.

První hodina se bude konat na ZŠ SNP na Slezském Předměstí v Hradci Králové ve středu dne 1. února v 16:00 hodin ve třídě 2. A. S dětmi a rodiči se paní učitelky sejdou v 15:55 hodin u hlavního vchodu školy. 

Další informace včetně registrace naleznete na webových stránkách ZŠ SNP


Pro dojíždějící autobusem

zveřejněno dne 13. 12. 2022

Vážení rodiče, kteří využíváte ke spojení MHD. S platností od pátku 16. 12. 2022 jsou zastávky 

 • Slatina zahrádky
 • Slatina zastávka

 nově převedeny do režimu zastávek "na znamení". Více na stránkách dopravního podniku.


Для пасажирів автобусів

опубліковано 13 грудня 2022 року

Шановні батьки, які користуються громадським транспортом для сполучення. З п'ятниці, 16 грудня 2022 року, зупинки

 • Сади Слатіна (Slatina zahrádky)
 • зупинка Слатіна (Slatina zastávka)

були переобладнані на зупинки "за сигналом". Більше інформації на сайті транспортної компанії.


Odklad školní docházky

zveřejněno dne 5. 12. 2022

Vážení rodiče,

zde naleznete informace, jak postupovat, pokud zvažujete odklad školní docházky. Týká se pouze dětí, narozených před 31. 8. 2017, tedy dětí, které by měly 1. 9. 2023 nastoupit do 1. třídy.

Neaktuální

Adventní kalendář Sokolíka Pepíka

zveřejněno dne 4. 12. 2022

Vážení rodiče,

naše školka (třída želviček a dráčků) je zapojena do projektu České obce sokolské "Se sokolem do života". Naším průvodcem v projektu je Sokolík Pepík. Ten si pro nás připravil na dobu adventu netradiční adventní kalendář. Každý den u dráčků budeme plnit jeden ze 24 zajímavých úkolů.

Od pondělí do pátku rozhýbeme tělo při plnění pohybových aktivit a během víkendu budeme společně tvořit a učit se novým věcem. Všechny činnosti jsou připraveny tak, aby se daly realizovat v kolektivu i v domácím prostředí. Proto budeme rádi, pokud se spolu s dětmi do těchto aktivit zapojíte. Naleznete je na facebooku nebo Instagramu.


Uzavření MŠ o Vánocích

zveřejněno dne 4. 12. 2022

Vážení rodiče,

naše mateřská škola bude o vánočních prázdninách, od 23. 12. 2022 do 1. 1. 2023, uzavřena. 

Přejeme vám všem krásné prožití vánočních svátků a těšíme se na vás opět v pondělí 2. 1. 2023.

Kolektiv MŠ Slatina


Oznámení o zvýšení ceny stravného od 1.6.2022

zveřejněno dne 20. 5. 2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

z důvodu růstu nákladů spojených s nákupem potravin jsme nuceni přistoupit k navýšení cen stravného pro všechny strávníky školní jídelny a to od 1. 6. 2022.

Chceme i nadále dětem zajistit kvalitní suroviny na přípravu obědů a svačinek, a proto je navýšení ceny nevyhnutelné. Zvýšení stravného je nezbytné také z důvodu dodržení výživových norem pro školní stravování dle vyhlášky MŠMT o školním stravování č. 107/2005 Sb.

Upravte si prosím výši Vašich měsíčních plateb o tyto částky, aby na stravném nevznikal dluh.

Děkujeme.

Vedení MŠ


Náhradní termín vyšetření zraku

zveřejněno dne 14. 10. 2022

Vážení rodiče, 

pokud nebylo vaše dítě přítomno ve dnech, kdy v mateřské škole probíhalo preventivní vyšetření zraku, nabízí společnost PROZRAK náhradní termín. rámci "Screeningových dnů obecně prospěšné společnosti PROZRAK". Své dítě však musíte předem telefonicky objednat - bude Vám sděleno místo, den,  hodina a další podrobnosti zrakové prevence.

Objednávají každé pondělí od 17:00 do 19:00 hodin na mobilním čísle 777 656 037. 


Informace k pátku 18. 11. 2022

zveřejněno 14. 11. 2022

Vážení rodiče,

prosíme, abyste dětem, které jsou přihlášené do MŠ Třebechovické dne 18.11. 2022 s sebou přinesli: PŘEZŮVKY, OBLEČENÍ NA VEN a PYŽAMO

Připomínáme, že provoz MŠ Třebechovické je od 6.30 do 16.30 hod.

Děkujeme 

Vedení MŠ


UZAVŘENÍ MŠ!

zveřejněno dne 11. 11. 2022

Vážení rodiče, 

z důvodu nečekaného průsaku vlhkosti do zdiva v obytných částech a jídelně MŠ a jeho bezodkladnému řešení chemickou cestou, bude, po projednání se zřizovatelem,

UZAVŘENA MŠ SLATINA DNE 18.11.2022.

Pro urgentní potřebu školky bude pro děti z MŠ Slatina vyhrazena ten den třída v MŠ Třebechovická. Prosíme, o nahlášení docházky na 18.11.2022 NEJPOZDĚJI DO ÚTERÝ 15.11.2022 v MŠ Slatina.

Omlouváme se ze komplikace

Vedení MŠ


Program ZŠ Sever pro předškoláky

zveřejněno dne 6. 9. 2022

Vážení rodiče předškoláků,

ZŠ Sever si pro vaše děti připravila program "Výpravy s krtečkem na Sever".

Programy probíhají jednou za měsíc ve středu od 16 do 17 hodin v prostorách ZŠ Sever. Děti pracují samostatně s vyučujícím v třídě. Rodiče si zatím mohou v doprovodu vedení školy prohlédnout prostory a vybavení školy, informovat se o činnosti a vzdělávacím programu.

Předpokládané termíny setkání:

 • 23. listopadu 2022: Krtek a pastelky
 • 14. prosince 2022: Krtek a Vánoce
 • 18. ledna 2023: Krtek a matematika 
 • 22. února 2023: Krtek a pohádka
 • 29. března 2023: Krtek předškolákem

Sraz v 15:50 před hlavním vchodem ZŠ Sever.

Máte-li o tyto programy zájem, napište jméno dítěte a Vaši e-mailovou adresu do konce září 2022 pro zasílání bližších informací a termínů, na tiskopis, který je vyvěšený ve školce na nástěnce u vchodu.

Další informace budete moci (při uskutečnění programu) získat na internetových stránkách ZŠ Sever nebo na mailu ivana.mihalova@zssever.cz nebo jitka.dolezalova@zssever.cz


Nový školní rok

zveřejněno dne 23. 8. 2022

Vážení rodiče, milé děti,

vítáme Vás v novém školním roce a těšíme se na společné prožití hezkých chvil v naší mateřské škole.

Kolektiv MŠ Slatina


Schůzka rodičů

aktualizováno dne 13. 9. 2022

Vážení rodiče, 

zveme Vás na rodičovskou schůzku dne 20. 9. 2022 v 16:30. Schůzka proběhne v jídelně MŠ Slatina. 

Poté budou následovat schůzky na třídách. Uvítáme, když se zúčastníte bez Vašich dětí.

Prosíme o prostudování aktuálního školního řádu, který naleznete zde.

Děkujeme.

Vedení MŠ a kolektiv školka Slatina


Pitný režim

Zveřejněno dne 3. 5. 2022

Vážení rodiče,

z hygienických důvodů prosíme, dejte dětem do školky prázdnou, podepsanou láhev na pití.

Ve školce dětem pití doplníme a budeme si láhve nosit s sebou na zahradu.

Děkujeme


Opalovací krémy + repelenty

Zveřejněno dne 4. 5. 2022

Vážení rodiče,

při vhodném počasí pobýváme s dětmi venku již od ranních hodin. Prosíme Vás, abyste uvážili aplikaci ochranných krémů proti slunci, či repelentů a již takto ošetřené dítě předali ráno paní učitelce.

Z bezpečnostních důvodů a ochrany zdraví vašich dětí se zakazuje nechávat v šatnách a prostorách školky volně ležet tyto aplikátory.

Děkujeme za pochopení a spolupráci


Letní provoz - uzavření MŠ

zveřejněno dne 17. 5. 2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

po dohodě se zřizovatelem a vzhledem k faktu, že se výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce školy nepodařilo vysoutěžit, bude mateřská škola uzavřena v letních měsících takto:

od 2. 7. 2022 do 14. 8. 2022.

Od 15. 8. 2022 již bude provoz obnoven dle normální provozní doby s možnými úpravami při nízkém počtu dětí.

Při potřebě umístění dětí do jiné MŠ v letních měsících najdete termíny zápisů do daných MŠ na webových stránkách Magistrátu města.

Přejeme Vám krásné léto.

Vedení MŠ


Výsledky zápisu

Zveřejněno dne 3. 6. 2022


Schůzka rodičů nově přijatých dětí

zveřejněno dne 10. 6. 2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do obou školek se koná ve čtvrtek 23. 6. 2022 od 16:00 hodin v MŠ Třebechovická.

Schůzka se koná bez přítomnosti dětí.

Vedení MŠ


Krásné prázdniny

zveřejněno dne 23. 6. 2022

Vážení rodiče, 

přejeme Vám krásné prožití letních prázdnin a dovolených. Děkujeme za spolupráci v tomto školním roce. Školákům přejeme úspěšný vstup do školy a s ostatními kamarády se těšíme na viděnou po prázdninách. 

Kolektiv MŠ Slatina


Dotazník prázdniny

zveřejněno dne 6. 6. 2022

Vážení rodiče,

prosíme o vyplnění dotazníku k prázdninové docházce. Prosíme o vyplnění do 10. 6. 2022.

Děkujeme

Vedení MŠ


Malé vize 2022

zveřejněno dne 17. 6. 2022

Vážení rodiče,

tuto sobotu 18. 6. 2022 bude náš animovaný film "O veliké řepě" soutěžit na přehlídce filmů Malé vize v Ústí nad Orlicí. 

Promítání filmu by mělo proběhnout od 15:00 v rámci 5. soutěžního bloku (Juniorfilm) a od 18:00 by mělo proběhnout slavnostní vyhlášení. Více v programu www.ceskevize.cz/sobota/ 

Pokud máte zájem vidět film v kině, máte tak jedinečnou možnost 

Držte nám palce. 


Zápisy do jiných MŠ - Letní provoz

zveřejněno dne 24. 5. 2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

pro umístění Vašeho dítěte do jiného vzdělávacího zařízení na území města Hradec Králové v letních měsících využijte univerzální žádost zde z přílohy. U zápisu budou požadovat kopii Evidenčního listu, včas před termíny zápisů si o ni písemně požádejte. V příloze též naleznete tabulku s termíny zápisu a termíny otevření/uzavření škol.

Děkujeme.

Vedení MŠ


Omezení provozu MŠ v červenci a srpnu 2022

 Žádost prázdniny 2021 univerzální 


групу адаптації для українських дітей - біженців (віком від 3 до 5 років)/Adaptační skupina pro děti ukrajinských uprchlíků

Наповнюваність дитячої групи адаптації: 12 дітей

Графік роботи дитячої групи адаптації: 6:15 - 16:45 (робочі дні)

Адреса групи адаптації: Дитячий садок «Чтиржлістек» (MŠ Čtyřlístek), Вулиця вендова (Švendova) 1127, 500 03 Hradec Králové

Умови прийому дитини:

 • - письмовий запит, поданий до відділу освіти Магістрату міста ГК
 • - заява педіатра про стан здоров'я дитини (законна вакцинація дитини згідно з § 50 Закону № 258/2000 Зб.)
 • - довідка від роботодавця про працевлаштування матері (не пізніше 10 днів з моменту прийому дитини в групу адаптації)

Більше інформаціїДагмар Досталова, tel.: 495 707 702


Juniorfilm

zveřejněno dne 5. 5. 2022

Vážení rodiče, 

přihlásili jsme náš animovaný film "O veliké řepě" do soutěže určené malým amatérským tvůrcům. Tento animák vytvořili na podzim dráčkové. 

Přehlídka přihlášených filmů je 6. - 7. 5. 2022 v kině Svět Dvůr Králové nad Labem. Pokud máte zájem vidět film v kině, máte tak jedinečnou možnost v pátek 6. 5. 2022 od cca 15:30, kdy začíná I. blok soutěžní projekce. Slavnostní vyhlášení je naplánované na sobotu 7. 5. 2022 od 16:00.

Více o soutěži naleznete na stránkách DDM Jednička

Kompletní rozpis programu pak na stránkách Národního registru neprofesionálního filmu. 

Držte nám palce. 


Odklad školní docházky

aktualizováno dne 3. 3. 2022

Vážení rodiče, 

zde naleznete informace, jak postupovat, pokud zvažujete odklad školní docházky. Týká se pouze dětí, narozených před 31. 8. 2016, tedy dětí, které by měly 1. 9. 2022 nastoupit do 1. třídy.


Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Aktualizováno dne 11. 4. 2022

Ředitelky a ředitelé mateřských škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, vyhlašují, po dohodě se zřizovatelem, zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v těchto dnech: 

ve čtvrtek 12. května 2022 od 10:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00 hodin

v pátek 13. května 2022 od 10:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:00 hodin


Veškeré informace k zápisu naleznete na samostatném odkazu Zápis 2022/2023Pro obě školky probíhá zápis v MŠ Třebechovická (Třebechovická 837, 500 03 Hradec Králové).


Diagnostika předškolních dětí

aktualizováno dne 3. 3. 2022

Vážení rodiče, 

naše školka zakoupila a využívá pro zkvalitnění vzděláni dětí ucelený diagnostický nástroj iSophi. Podrobné informace k diagnostickému nástroji naleznete v přiloženém dokumentu. 


Den otevřených dveří

Zveřejněno 23. 3. 2022

Ve čtvrtek 14. dubna od 9:00 do 11:00 hod. jste srdečně zváni do naší MŠ.

Těšíme se na Vás.

Kolektiv MŠ


Zápis dětí do 1. tříd základních škol

Zveřejněno 28. 3. 2022

Ředitelky a ředitelé základních škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, vyhlašují zápis do 1. tříd základních škol v těchto dnech:

 • v pátek 8. dubna 2022 od 14:00 do 18:00 hodin
 • v sobotu 9. dubna 2022 od 9:00 do 11:00 hodin

Více informací naleznete ve vámi vybrané základní škole, nebo na stránkách Magistrátu města Hradec Králové


Neštovice v MŠ

aktualizováno dne 3. 3. 2022

Vážení rodiče, 

ve školce se nám stále vyskytují neštovice. Prosíme o zvýšenou pozornost a kontrolu zdravotního stavu vašich dětí.


Respirátory a roušky v MŠ

aktualizováno dne: 3. 3. 2022

Vážení rodiče,

připomínáme, že ve školce i nadále platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95).

Děti, které nezahájily povinnou školní docházku, nemusí na žádném místě nosit roušku, ani respirátor. Respirátor nemusí nosit neočkovaní pedagogičtí pracovníci při vykonávání přímé pedagogické činnosti v MŠ.  

S ohledem na toto opatření prosíme, abyste svůj pobyt ve školce omezili na nezbytně nutnou dobu.

Děkujeme za respektování těchto pravidel. 


Záložka "Informace covid-19"

aktualizováno dne 21. 2. 2022

Vážení rodiče, 

v záložce "Informace covid-19" najdete aktualizované informace ke krizovému ošetřovnému a informace o výjimkách z karantény. Prosíme o prostudování těchto informací. 

Děkujeme

kolektiv MŠ Slatina 


Zvýšení ceny stravného od 1. 1. 2022

zveřejněno dne 16. 12. 2021

Vážení rodiče,

z důvodu růstu nákladů, spojené s nákupem potravin, jsme nuceni přistoupit k navýšení ceny stravného pro všechny strávníky školní jídelny a to od 1. 1. 2022.

Chceme i nadále dětem zajistit kvalitní suroviny na přípravu obědů a svačinek, proto je navýšení ceny nevyhnutelné.

Zvýšení stravného je nezbytné také z důvodu dodržení výživových norem pro školní stravování dle vyhlášky MŠMT o školním stravování č. 107/2005 Sb.


CENA STRAVNÉHO OD 1. 1. 2022 DLE VĚKU DÍTĚTE


Obědy v případě nepřítomnosti dítěte

aktualizace dne 3. 1. 2022

Vážení rodiče,

v případě nepřítomnosti vašeho dítěte v mateřské škole je VŽDY nutné odhlášení stravy přes portál strava.cz s vašimi přihlašovacími údaji.

Odhlašování stravy je ZCELA ve vaší kompetenci.

V případě nepřítomnosti dítěte si první den můžete do MŠ přijít pro neodhlášený oběd. Do MŠ Slatina od 11:20 do 11:45 hod. Po předchozí dohodě do MŠ Třebechovická od 11:00 do 11:30 hod.  

Děkujeme.


Program ZŠ SNP pro předškoláky

zveřejněno dne: 27. 9. 2021

Vážení rodiče předškoláků,

ZŠ SNP otvírá kurz pro předškoláky. Jedna lekce potrvá 60 minut a bude se v ní prolínat průprava na učivo českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.

Náplň kurzu:

 • rozvoj sluchové a zrakové percepce
 • rozvoj řeči a komunikačních dovedností
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • rozvoj schopnosti soustředit se
 • uvolnění ruky a příprava na psaní
 • rozvoj matematických představ
 • příprava na výuku angličtiny v 1. třídě ( rozšíření slovní zásoby)

Cíl kurzu:

 • bezproblémový vstup do školy
 • seznámení s prostředím školy, učiteli
 • navázání kamarádských vazeb a budoucími spolužáky

Kurz se bude konat vždy v úterý od 16,00 hodin v budově ZŠ SNP. Kurz bude zahájen v úterý 15.února 2022 v 16,00 hodin a ukončen 19.dubna 2022.

Cena za 10 lekcí - 500 Kč

Přihlašovat se můžete na webových stránkách školy v sekci kroužky : www.zssnp.cz

Kontakt: Mgr. Milada Rosendorfová, telefon 605 726 936, email: rosendorfova@edu-zssnp.cz 

Platbu neprovádějte dříve, než dostanete od nás emailem či na webových stránkách začátkem února vyrozumění, že bude kurz spuštěn, což bude záviset na aktuální epidemiologické situaci.Plánované přerušení dodávky elektřiny

zveřejněno dne 31. 1. 2022

Vážení rodiče,

dne 10. 2. 2022 se uskuteční plánované přerušení dodávky elektřiny od 7:30 do 15:30.

Tento den bude omezený provoz. Ve školce se nebude svítit a topit. 


Uzavření MŠ Slatina

aktualizováno dne 26. 1. 2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

po projednání závažné epidemiologické a personální situace se zřizovatelem, uzavíráme MŠ Slatina. Uzavření bude do středy 26. 1. 2022, pokud nám situace dovolí, otevřeme ve čtvrtek 27. 1. 2022.

O jakékoli změně budete informováni pomocí SMS nebo e-mailu nebo zde, na webu školky.

Veškeré informace o Žádosti a podání Ošetřovného naleznete na stránkách ČSSZ  na tomto odkazu.

Tento formulář je nutné vyplnit vždy při karanténě (celé školky, třídy nebo jednotlivých dětí v rámci trasování) i když je vystaveno rozhodnutí o potřebě ošetřování/péče od ošetřujícího lékaře.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení a omlouváme se za vzniklé potíže.

Vedení MŠ


Karanténa 1. třída

zveřejněno dne 13. 1. 2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k pozitivnímu záchytu v učitelském sboru jsou některé děti uvedeny do karantény. Těm, kterých se to týká, jsme ještě včera v podvečerních hodinách posílali SMS. Karanténa je do 17. 1. 2022 včetně a není nutný PCR test, pouze se pozorují možné příznaky či zhoršení zdravotního stavu. Jelikož SMS posílá automat, není v našich silách kontrolovat, zda jste je opravdu skutečně dostali. Proto se Vám za případné komplikace omlouváme a pokusíme se ještě najít jiný způsob zasílání oznámení.

Velmi si ceníme Vaší shovívavosti a děkujeme za příkladnou spolupráci.

Vedení MŠ


Snížení úplaty za prosinec 2021

zveřejněno dne 16. 12. 2021

Vážení rodiče, 

za měsíc prosinec 2021 se snižuje úplata za předškolní vzdělávání na 450 Kč.

Děkujeme a přejeme krásný adventní čas


Uzavření MŠ o Vánocích

zveřejněno dne 2. 12. 2021

Vážení rodiče, 

naše mateřská škola bude o vánočních prázdninách, od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022, uzavřena. Přejeme vám všem krásné prožití vánočních svátku a těšíme se na vás opět 3. 1. 2022

Kolektiv MŠ Slatina


Mimořádná rodičovská schůzka

zveřejněno dne 7. 12. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

prosíme o účast na důležité mimořádné on-line rodičovské schůzce, která se koná dnes, 7. 12. 2021 od 18:00 na tomto odkaze.

Pokud by odkaz nebyl funkční, použijte prosím odkaz ze stránek MŠ Třebechovické

Děkujeme vedení MŠ


ZRUŠENO - Program ZŠ Sever pro předškoláky

aktualizováno 5. 11. 2021

Vážení rodiče předškoláků,

ZŠ Sever si pro vaše děti připravila program "Výpravy s krtečkem na Sever".

Programy probíhají jednou za měsíc ve středu od 16 -17 hodin v prostorách ZŠ Sever. Děti pracují samostatně s vyučujícím v třídě. Rodiče si zatím mohou v doprovodu vedení školy prohlédnout prostory a vybavení školy, informovat se o činnosti a vzdělávacím programu.

Předpokládané termíny setkání:

 • 10. listopadu 2021: Krtek a pastelky
 • 15. prosince 2021: Krtek a Vánoce
 • 19. ledna 2022: Krtek a pohádka
 • 23. února 2022: Krtek a matematika
 • 23. dubna 2022: Krtek předškolákem

Sraz v 15:50 před hlavním vchodem ZŠ Sever.

Máte-li o tyto programy zájem, napište jméno dítěte a Vaši e-mailovou adresu do konce září 2021 pro zasílání bližších informací a termínů, na tiskopis, který je vyvěšený ve školce na nástěnce u vchodu.

Další informace budete moci (při uskutečnění programu) získat na internetových stránkách ZŠ Sever nebo na mailu ivana.mihalova@zssever.cz nebo jitka.dolezalova@zssever.cz


Schůzka rodičů

zveřejněno dne: 6. 9. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

zveme vás na rodičovskou schůzku, která proběhne ve čtvrtek 16. 9. 2021 od 16:30 v MŠ Slatina. Schůzka proběhne ve školní jídelně, poté budou následovat schůzky na třídách.

Uvítáme, když se zúčastníte bez dětí. 

Děkujeme.

Kolektiv MŠ Slatina